Pora na outsourcing back-office

Polski rynek zarządzania dokumentami coraz wyraźniej zmierza w stronę kompleksowych usług, obejmujących obsługę całych procesów biznesowych, twierdzą przedstawiciele ArchiDoc. Sprzyja temu dynamiczny rozwój rynku outsourcingu i rosnąca świadomość klientów w zakresie korzyści płynących z takiego rozwiązania.
„Systematycznie rośnie zaufanie do outsourcingu, co powoduje większą skłonność firm do powierzania obsługi poszczególnych procesów zewnętrznym dostawcom. Z drugiej strony skutkuje to rozwojem oferty outsourcerów”, mówi Marek Bronder, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Rozwoju ArchiDoc. „Zwiększa się też świadomość dotycząca różnych form outsourcingu – bywa on kojarzony już nie tylko z obsługą obszaru IT, ale także z szerszym zjawiskiem, a mianowicie outsourcingiem procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), który zdobywa sobie coraz większą popularność. Rynek BPO rośnie o 25% rocznie, natomiast rynek outsourcingu IT wykazuje znacznie słabszą tendencję wzrostową sięgającą około 10% w skali roku, co potwierdzają badania przeprowadzone przez IDC”.

Jednym z rodzajów outsourcingu procesów biznesowych jest outsourcing back-office. Polega on na obsłudze przez zewnętrznego dostawcę obszarów działalności firmy niewidocznych dla jej klientów, takich jak: obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wprowadzanie danych do systemów informatycznych czy zorganizowanie obiegu dokumentów. „Wszystkie te procesy mogą być realizowane przez zewnętrznych dostawców, a klienci usługobiorcy nie muszą nawet zdawać sobie sprawy,, że wykonawcą jest firma outsourcingowa”, mówi Marek Bronder. „Odczuwają natomiast polepszenie jakości obsługi, a przede wszystkim skrócenie jej czasu”. Outsourcing back – office obejmuje także obsługę procesów specyficznych dla danych sektorów, na przykład obsługę wniosków kredytowych w bankowości czy likwidacji szkód w ubezpieczeniach.

W Polsce rozwojowi usług outsourcingowych back-office sprzyja deregulacja przeprowadzona w niektórych sektorach (na przykład telekomunikacyjnym czy energetycznym), a także konsolidacja rynków oraz silna konkurencja (jak na przykład w bankowości), która wpływa na chęć usprawniania procesów obsługi klienta. Ogromny wpływ na tą sytuację ma również przykład płynący z bardziej rozwiniętych niż polski rynków, ze Stanów Zjednoczonych, czy też Zachodniej Europy oraz wzrost zainteresowania outsourcingiem w miarę edukacji rynku.

Branżami najlepiej przygotowanymi na outsourcing procesów biznesowych są telekomunikacja, finanse i bankowość. Z kolei sektory energetyczny, administracja i publiczna służba zdrowia, choć teoretycznie na takich usługach mogłyby dużo skorzystać, w praktyce nie posiadają jednak motywacji do redukcji kosztów. W tych branżach widoczna jest także niechęć do wydzielania kluczowych procesów na zewnątrz, a koszty usług outsourcingowych traktowane są jako nieuzasadnione. W przypadku energetyki istotną barierą jest również przerost zatrudnienia połączony z silnym uzwiązkowieniem sektora, co stwarza obawy, że ten sektor długo jeszcze nie będzie korzystał z bardziej zaawansowanych metod redukcji kosztów.

„Outsourcing procesów biznesowych to naturalna droga rozwoju dla firm świadczących usługi w modelu outsourcingowym. Jak pokazują przykłady z rynków zachodnich wydzielanie na zewnątrz procesów, także tych zahaczających o podstawową działalność danej firmy, jest nieuniknioną konsekwencją rosnącej konkurencji w poszczególnych branżach. Nacisk na zwiększanie efektywności operacyjnej i podnoszenie jakości obsługi klientów z pewnością przyczynią się do coraz większego zainteresowania ofertą z zakresu BPO, w tym także outsourcingu procesów back-office” , mówi Marek Bronder.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry