Pro Futuro i Tel-Energo rozszerzają współpracę w zakresie transmisji danych

Podpisana ramowa umowa partnerska pomiędzy Pro Futuro i Tel-Energo przewiduje zestawianie przez Pro Futuro dla klientów spółki Tel-Energo łączy punkt-punkt (PVC) w nowoczesnej technologii bezprzewodowej LMDS.

W ten sposób ograniczony zostanie tzw. „problem ostatniego kilometra”. Tel-Energo zyska tym samym możliwość zwiększenia zasięgu i szybszej realizacji swoich usług, natomiast Futuro lepiej wykorzysta swoją sieć dostępową LMDS.

Podpisanie ramowej umowy partnerskiej rozszerza dotychczasową, dobrze układającą się współpracę pomiędzy firmami. Sieć szkieletowa Futuro została w dużym stopniu oparta na sieci Tel-Energo.

Zacieśniająca się współpraca pomiędzy operatorami pozwoli jeszcze w większym stopniu spełnić oczekiwania klientów biznesowych, w 10 największych aglomeracjach miejskich, gdzie funkcjonuje sieć dostępowa Futuro.

http://www.futuro.pl
http://www.telenergo.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top