Process4E pierwszym przedstawicielem QPR Software w Polsce

Firma Process4E S.A. została partnerem QPR Software, wiodącego dostawcy oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM – Business Poracess Management) i zrównoważonej karty wyników (BSC – Balanced Scorecard). Umowa o współpracy wzmocni pozycję Process4E w dziedzinie doradztwa biznesowego. Dzięki połączeniu kompetencji i doświadczenia z najnowocześniejszymi narzędziami, obie firmy będą wspierać duże i średnie przedsiębiorstwa w analizie i doskonaleniu procesów biznesowych, analizie procesów kontaktu z klientami oraz w definiowaniu strategii firmy.

Process4E S.A. podpisał umowę partnerską z QPR Software, fińską firmą specjalizującą się w oprogramowaniu do obsługi zrównoważonej karty wyników i zarządzania procesów biznesowych.

„Nasze narzędzia do zarządzania procesami i zrównoważonej karty wyników są idealną odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wydajności pracy.” – powiedział Matti Kanninen, Senior Vice President odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w firmie QPR. „Razem z Process4E, naszym polskim partnerem, pomożemy firmom nie tylko udoskonalić ich procesy, ale także stworzyć i skutecznie zrealizować strategię, z którą identyfikować się będą pracownicy”.

„Szukaliśmy od dawna profesjonalnego narzędzia, które pomogłoby polskim firmom zwiększyć efektywność ich działalności, zarówno w zakresie procesów jak i strategicznych planów rozwoju. Z radością informujemy o naszej współpracy z firmą QPR z Finlandii.” – powiedział Uli Kottmann, prezes Process4E. „QPR osiągnął duży udział na rynku skandynawskim, jednym z najbardziej technologicznie i organizacyjnie rozwiniętych w Europie. Jesteśmy przekonani, że jakość i możliwości ich produktów są tym, czego potrzebują polskie przedsiębiorstwa zainteresowane udoskonaleniem ich procesów biznesowych i zbudowaniem powiązania między procesami a długoterminową strategią”.

Process4E będzie działać jako firma konsultingowa, łącząc swoją wyjątkową metodologię w zakresie Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) z narzędziami QPR. Oprócz tego Process4E zbuduje w Polsce sieć partnerów odpowiedzialnych za inne obszary, w których oprogramowanie QPR jest przydatne – takie jak wdrożenia systemów jakości wg ISO, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) czy też Rachunek Kosztów Działań (ABC).

http://www.process4e.com

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top