Prognoza INTERIA.PL: multimedia internetowe

Dział Badań i Analiz INTERIA.PL prognozuje dynamiczny wzrost wykorzystania multimediów internetowych oraz przychodów generowanych w tym segmencie usług w nadchodzących latach. Rozwój multimediów internetowych będzie napędzany dynamicznym rozwojem technologicznym, przenoszeniem coraz większej części budżetów reklamowych do internetu oraz coraz wyraźniejszym zjawiskiem User-Interface Convergence – czyli unifikacji wykorzystania urządzeń elektronicznych (telewizory, telefony komórkowe i komputery) do korzystania z usług sieciowych.
Rynek będzie się nadal prężnie rozwijał, podążając za tendencjami światowymi, szczególnie jeśli chodzi o wzrastające zastosowanie łącz szerokopasmowych  i możliwości korzystania z telewizji interaktywnej.

Choć wykorzystanie IPTV na komórkę, czy Video-on-Demand na telewizorze nie jest jeszcze powszechne, to rok 2006 pokazał możliwości związanie z użyciem video Online. W Polsce mieliśmy 6 mln użytkowników tego rodzaju usługi. Badania INTERIA.PL wskazują, że w roku 2010 będziemy mieli w Polsce 9 mln użytkowników Online wideo.

Przełoży się to bezpośrednio na rosnące przychody z usług Online wideo, które wg  szacunków INTERIA.PL w Polsce powinny osiągnąć w 2009 roku 11 mln USD, w 2012 43 mln $, a w 2015 ponad 80 mln USD.

W przeciągu 7 lat, czyli na przełomie roku 2012 i 2013 w Polsce, przychód reklamowy na jednostkę czasową używania internetu w domu i jednostkę czasową używania telewizji w domu będą takie same. Mniej więcej również za 7 lat będziemy świadkami zrównania czasu spędzonego w domu przy telewizorze i czasu spędzonego w internecie. (Pytanie, czy już wtedy to, co będziemy mieć w telewizji, nie będzie usługą generowaną z internetu).

Próba wyestymowania potencjalnego media-mix, w podobnym horyzoncie czasowym wskazuje, że udział mediów tradycyjnych będzie się sukcesywnie zmniejszał tak, by w roku 2017 udział internetu w całościowych wydatkach reklamowych w Polsce osiągnął 45%, a telewizji ok. 33%. Symptomy tego zjawiska widoczne są już na najbardziej rozwiniętych rynkach – w Wielkiej Brytanii wydatki na reklamę w internecie przewyższyły w 2006 roku wydatki na reklamę prasową. Wydatki na reklamę w internecie wzrosły o 41%, a na reklamę telewizyjną spadły o 4,7%.

www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top