Radiowa łączność z TETA_2000

TETA, wrocławski producent systemów wspomagających zarządzanie, oferuje pakiet TETA_2000 z możliwością łączności radiowej za pomocą przenośnych terminali TEKLOGIX. Technologia pozwala pracownikom służb logistycznych na swobodne przemieszczanie się w miejscu pracy z zachowaniem bieżącego dostępu do danych zaewidencjonowanych w systemie. To kompletne rozwiązanie wspierające procesy logistyczne umożliwia ewidencję przyjęcia i wydania towaru lub inwentaryzację zapasów magazynowych bez konieczności korzystania ze stacjonarnego komputera.

Od 2003 roku TETA współpracuje z firmą CDS, której działalność jest w 100% zorientowana na wdrażanie systemów terminali radiowych TEKLOGIX. Dzięki nawiązanej współpracy TETA dostarcza kompletne rozwiązanie wspierające logistykę w przedsiębiorstwie. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, następuje znaczne przyspieszenie procesów logistycznych, redukcja pomyłek oraz zwiększenie wydajności pracy. W konsekwencji możliwa jest poprawa kontroli stanu zapasów, wykorzystania powierzchni magazynowej czy sprzętu.

„Łączność radiowa z systemem logistycznym to wymóg obecnych czasów. Wiele firm prowadzi działalność, gdzie jednym z głównych elementów są magazyny. Wdrożenie systemu umożliwiającego obsługę procesów logistycznych za pomocą terminali radiowych jest nie tylko bardzo wygodne, ale ma istotny wpływ na zmniejszenie kosztów firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa oszczędzają czas a także mogą znacznie zoptymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej” – powiedział Wojciech Dobrowolski, Dyrektor Zarządzający Unitem TETA_2000 z TETA S.A.

„Dzięki opracowanemu przez firmę TETA rozwiązaniu możliwe jest wykorzystanie terminali radiowych TEKLOGIX w systemie TETA_2000 bez konieczności instalowania dodatkowych komputerów pośredniczących lub modułów oprogramowania pochodzących od firm trzecich. Stanowi to gwarancję stabilności rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemów terminali radiowych wspomagających zadania logistyczne, gdyż w takim przypadku błąd lub awaria powoduje często „zamrożenie” działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Dla wielu firm jest to po prostu niedopuszczalne. Duża odporność terminali TEKLOGIX na warunki otoczenia, szeroka gama dostępnych terminali oraz możliwość pracy systemu w różnych technologiach transmisji radiowej powoduje, że operatorzy mogą wykorzystywać system TETA_2000 do wspierania logistyki w praktycznie każdych warunkach: w magazynach wysokiego składowania, obszarach produkcyjnych ale również w chłodniach i na otwartych terenach takich jak place składowe czy rampy przeładunkowe” – powiedział Robert Łabędzki, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu z CDS Sp. z o.o.

http://www.teta.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top