Raport Secure Computing: pornografia internetowa w 100 krajach świata

Secure Computing opublikował pierwszy raport na temat pornograficznych stron WWW w 100 krajach świata. Klasyfikacji dokonano według głównych krajowych domen internetowych.

W badaniu uwzględniono pornograficzne strony WWW z przyrostkami 100 domen przydzielonych poszczególnym krajom takich, jak np. .PL w przypadku witryn polskich czy .JP w przypadku japońskich. Należy podkreślić, że badanie było ograniczone wyłącznie do krajowych domen internetowych. Nie uwzględniało stron WWW z przyrostkiem .US oraz ponad narodowych domen takich, jak .COM i .NET.

Badanie wykazało istnienie ponad 46 milionów stron WWW zawierających treści pornograficzne. Najwięcej – 28 milionów stron posiadało europejskie domeny internetowe. Na drugim miejscu znalazły się strony internetowe z domenami Australii i wysp z regionu Pacyfiku, które skalkulowano na 12 milionów. Najmniejsza ilość stron WWW o treściach pornograficznych posiadała domeny internetowe państw afrykańskich. Zjawisko pornografii internetowej prawie nie istnieje w krajach Środkowego Wschodu.

Największe skupiska pornografii internetowej na świecie są pochodną nie tylko zwiększonego zainteresowania tymi treściami w danym regionie świata, ale również rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz poziomu dostępu do internetu w poszczególnych krajach.

Ilość pornograficznych stron WWW przypisanych do domen internetowych danego państwa:
Niemcy 10,030,200
Wielka Brytania 8,506,800
Australia 5,655,800
Niue 2,947,800
Japonia 2,700,800
Holandia 1,883,800
Rosja 1,080,600
Polska 1,049,600
Hiszpania 852,800
Tonga 848,800

Badanie ujawniło kilka ciekawych konkluzji:
przyrostek .ST należący do najmniejszego afrykańskiego kraju, niewielkiej wyspy Sao Tome, określał 307,000 stron pornograficznych – jest to trzy czwarte wszystkich 389,000 stron pornograficznych z przyrostkami wszystkich afrykańskich państw zawartymi w bazie danych SmartFilter.
jedyna domena internetowa państwa ze Środkowego Wschodu, z której symbolem (.IL) znaleziono 77,800 stron pornograficznych należy do Izraela. Jedynym arabskim krajem, którego domena internetowa znalazła się w bazie danych Secure Computing w kategorii ‘pornografia’ jest Liban (.LY).
z przyrostkiem domeny internetowej polinezyjskiej wyspy Niue (.NU) zidentyfikowano 3 miliony pornograficznych stron WWW. Tysiące pornograficznych stron WWW zarejestrowanych było z domenami innych wysp Oceanii (m.in. Tonga, Wyspy Bożego Narodzenia, Tuvalu, Vanuatu).
W bazie danych znaleziono pornograficzne strony WWW z domenami internetowymi wszystkich krajów Europy.

Badanie przeprowadzono na podstawie globalnej bazy danych adresów URL i stron WWW (SmartFilter Control List). Baza danych jest tworzona przez wielojęzyczny zespół analityków internetowych Secure Computing, którzy codziennie przeglądają światową sieć WWW w poszukiwaniu stron zawierających niepożądane lub niebezpieczne treści. Każdego dnia nowe adresy URL są dodawane do bazy danych.

Globalne bazy danych stron WWW posiadają i aktualizują niemal wszyscy producenci zajmujący się zabezpieczaniem systemów informatycznych przed spamem m.in. Clearswift, Internet Security Systems, Secure Computing, SurfControl, Websense, Webwasher. Bazy te mogą być ciekawym źródłem wiedzy do analizy zmiany zachowań i procesów, które występują w życiu społeczności wielu krajów.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top