Reklamy w internecie dla organizacji pożytku publicznego

W ramach wspólnego projektu trzech firm – Gemius SA, stat.pl oraz spółki Polskie Badania Internetu – fundacje wpisane na listę organizacji pożytku publicznego mogą bezpłatnie prowadzić kampanie reklamowe w internecie. Celem inicjatywy jest wspieranie programów społecznych organizacji non-profit oraz promowanie wśród internautów społecznie wartościowych wzorów zachowań.

Współpraca firm z fundacjami wpisanymi na listę organizacji pożytku publicznego rozpoczęła się w lutym br. przeprowadzeniem dla Fundacji Dzieci Niczyje kampanii z okazji międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Do chwili obecnej w ramach przedsięwzięcia zrealizowano szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych, wpierających konkretne programy społeczne takich fundacji, jak: Fundacja Bank Żywności SOS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja dla Polski, Fundacja ‘Pożywienie Darem Serca’ oraz Fundacja Itaka.

Większość ze zrealizowanych dotychczas kampanii powiązana była tematycznie z możliwością przekazania przez podatników 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kreacje reklamowe kierowały internautów bezpośrednio na strony internetowe fundacji, gdzie mogli oni nie tylko szczegółowo zapoznać się z profilem działalności danej organizacji, ale również z procedurą przekazania pieniędzy na rzecz fundacji. Wykorzystanie internetu, jako nośnika komunikatu społecznego, istotnie wzmocniło efektywność akcji promocyjnych oraz ich przekazu. Wpłynęło też na zwiększenie oglądalności stron internetowych poszczególnych organizacji.

Inicjatywa Gemius SA, stat.pl oraz spółki Polskie Badania Internetu jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii wspierania kampanii społecznych. Reklamy fundacji wyświetlane są na przestrzeni witryn korzystających z bezpłatnych statystyk oferowanych przez stat.pl w porozumieniu z PBI (stat.pl/PBI). Udostępnienie bezpłatnej powierzchni organizacjom pożytku publicznego umożliwia realizację długofalowych akcji charytatywnych oraz wzmacnia wyrazistość konkretnego komunikatu wśród społeczności internetowej. Ponieważ fundacje samodzielnie przygotowują kreacje reklamowe, kampanie internetowe mogą być spójnym elementem szerszej, realizowanej także z wykorzystaniem mediów tradycyjnych, kampanii społecznej. Ocena efektywności działań promocyjnych prowadzonych w sieci – możliwa dzięki raportom udostępnianym po zakończeniu danej akcji promocyjnej przez stat.pl – dostarcza informacji o wynikach oglądalności kampanii, co pozwala organizacjom skutecznie zaplanować przyszłe działania promocyjne on-line.

Wpisy promowane

Wydarzenia

e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry