Rekordowe Gazele Biznesu

Już dziś 'Puls Biznesu' opublikuje wyniki V edycji rankingu 'Gazele Biznesu'. W specjalnym, 180 stronicowym dodatku redakcja zamieści listę ponad 2000 najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce. Tylko wiarygodne i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, z którymi warto współpracować.

Ranking 'Gazele Biznesu' to projekt realizowany przez 10 dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. Oprócz 'Pulsu Biznesu' podobne zestawienia sporządzają jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Mimo że szczegółowe kryteria doboru firm biorących udział w tych rankingach różnią się zależnie od realiów gospodarczych poszczególnych krajów, ich idea wszędzie jest taka sama – promocja rozwijających się dynamicznie małych i średnich firm.

V edycja rankingu 'Gazele Biznesu' jest rekordowa pod każdym względem. Jak mówi Andrzej Stepanów, dyrektor marketingu dziennika coraz lepsze wyniki odczuwalne w skali całej gospodarki są również widoczne przy dokonywaniu analizy kondycji małych i średnich firm. W tegorocznym zestawieniu aż 2002 firm spełniło rygorystyczne kryteria, w zeszłym roku były to 1402 przedsiębiorstwa – dodaje. Wzrosła również liczba stron dodatku, w którym są publikowane wyniki – z 148 do 180. Jest to związane m.in. z większym zainteresowaniem reklamodawców. Ich liczba wzrosła z 124 do 139 przy dużo większych, aż o 553 000 zł wpływach reklamowych – z 856 800 zł do 1 410 030 zł (dane według cennika).

Kryteria doboru firm do zestawienia nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. Najważniejszym z nich był szybki i stały rozwój. O miejscu w rankingu decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów w 2003 r. w stosunku do roku 2001 (brano pod uwagę wyniki z 3 lat działalności).

Weryfikację danych finansowych firm przeprowadziła wywiadownia gospodarcza Coface Intercredit Poland, z którą redakcja 'PB' współpracuje od czterech lat.

Redakcja podobnie jak w latach poprzednich, będzie organizować w największych miastach Polski spotkania, do udziału w których zaproszeni zostaną przedstawiciele notowanych w rankingu przedsiębiorstw z poszczególnych województw. Pierwsze odbędzie się 8 grudnia w Krakowie. Każda z takich gal będzie okazją do wręczenia 'Gazelom Biznesu' pamiątkowych certyfikatów i statuetek. W części seminaryjnej spotkań specjaliści z różnych branż będą omawiać m.in. sposoby skutecznego ubiegania się o fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, usługi finansowe i okołofinansowe, przeznaczone dla małych i średnich firm oraz sposoby pozyskania kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstw.

Na liście rankingowej nie brakuje również firm z szeroko definiowanej branży medialnej. Powody do szczególnego zadowolenia z wyników mają menedżerowie i pracownicy warszawskiej agencji Doug Faber Family, która dokonała największego 'skoku' na liście. Agencja notowana również w zeszłorocznym zestawieniu awansowała aż o 1180 miejsc – z pozycji 1197 na 17.

http://www.pb.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry