Rośnie skuteczność komunikacji internetowej w Polsce

Media Contacts podobnie jak w latach ubiegłych postanowiło podsumować kampanie realizowane w polskim Internecie z wykorzystaniem unikalnego w skali europejskiej systemu Artemis. System monitoruje kampanie internetowe z poziomu ich skuteczności mediowej, brandingowej oraz biznesowej. Pomiarem objętych jest ponad 95% kampanii realizowanych przez Media Contacts. Badaniem objęty został okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.

Skumulowany zasięg wszystkich kampanii (czyli liczba unikalnych osób jakie zetknęły się z kampaniami) w pierwszej połowie roku 2004 wyniósł 11 844 000. Biorąc pod uwagę odsetek osób, które nie akceptują cookies (~1,6%) i które korzystają z sieci w kilku miejscach liczba ta potwierdza ostatnie szacunki eMarketera, mówiące o liczbie polskich internautów zbliżającej się do 10 mln osób.

W przeprowadzonych kampaniach liczba osób, które kliknęły w komunikację reklamową wyniosła aż 2454863 co daje poziom Unique CTR 20,7%. Czyli 20,7% osób, do których trafia reklama internetowa zdecydowało się na kliknięcie. Oznacza to znaczący wzrost interakcji polskich Internautów z reklamą internetową, nie pozostaje ona już dla nich obojętna i niezauważalna. Przed rokiem wskaźnik Unique CTR wyniósł 18% a w roku 2002 tylko 5,4%. Statystyczny internauta wszedł w interakcję z reklamą 1,66 razy.

Bardzo istotnym parametrem mierzonym przez system była współoglądalność mediów, jednakże Media Contacts zdecydowało nie ujawniać publicznie tych danych. Przeprowadzone badanie objęło analizą tysiące milionów rekordów zgromadzonych w wyniku realizowanych kampanii, a proces ich przetwarzania trwał kilkadziesiąt godzin.

„Po zakończeniu analiz z systemu ARTEMIS w pierwszej połowie 2004 roku Media Contacts dysponuje dokładną analizą dynamiki zmian w polskim Internecie, które będą służyły dalszej optymalizacji kampanii prowadzonych przez Media Contacts na rzecz Klientów agencji. Wiedza jaką nabywamy dzięki systemowi ARTEMIS po dokładnych analizach kampanii to możliwość oszczędności nawet do 70% budżetów Klientów alokowanych w sieci.

Inwestycje w Internet są coraz bardziej zorientowane na akwizycję i generowanie sprzedaży, w szczególności produktów, których proces sprzedaży, dystrybucji lub wyłącznie podejmowania decyzji oparty jest w jakimś stopniu o sieć. Na tych polach dobrze wykorzystany i zmierzony Internet jest bezwzględnym liderem spośród wszystkich mediów. Wzrost inwestycji w reklamę w Internecie w Polsce na poziomie 50% w stosunku do roku ubiegłego i planowane przekroczenie 75 mln PLN pokazuje gwałtowny wzrost zainteresowania tym medium zarówno jako głównego kanału komunikacji i jako wspierającego inne media w komunikacji brandingowej i świadomościowej.” – powiedział Sławomir Kornicki, Dyrektor Zarządzający Media Contacts.

http://www.mediacontacts.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top