Rozpoczyna się II edycja kampanii 'Alkohol – nieletnim dostęp zabroniony'

Pod koniec listopada 2004 r. rusza druga edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej ALKOHOL – NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY!. Celem kampanii jest zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Kampania realizowana jest przez Marketing & Communications Consultants na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kampania jest kontynuacją zeszłorocznych działań. W ich wyniku zwiększyła się świadomość problemu sprzedaży alkoholu nieletnim w społeczeństwie. Około 80% spośród osób, które zetknęły się z pierwszą edycją kampanii stwierdziło, że może ona mieć istotny wpływ na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego roku życia. Respondenci byli także zdania, że dzięki kampanii ludzie częściej będą zwracać uwagę sprzedawcy, który sprzedaje alkohol nieletnim, zaś sprzedawcy będą żądać okazania dowodu tożsamości od osób wyglądających na nieletnie.

Druga edycja kampanii potrwa od listopada 2004 r. do marca 2005 roku. Poprzedziły ją badania zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim, zrealizowane przez Pracownię Badań Społecznych Sopot w listopadzie br. Badania wykazały, że 77% sprzedawców sprzedaje alkohol osobom poniżej osiemnastego roku życia. Wskaźnik udanych prób zakupu spadł jednak do 48% w wyniku interwencji audytora – świadka zakupu.

Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły wyłonić dwie kluczowe grupy docelowe kampanii: dorosłych Polaków – świadków zakupu alkoholu przez nieletnich – oraz sprzedawców. Akcja ma uwrażliwiać na problem i zachęcać do sprzeciwiania się zakupowi alkoholu przez osoby poniżej osiemnastego roku życia.

Hasło wiodące kampanii – Twój sprzeciw ma znaczenie – adresowane jest do świadków sprzedaży alkoholu. Główny przekaz kampanii to Nie bądź obojętny, Reaguj, gdy w Twojej obecności sprzedaje się alkohol osobie niepełnoletniej. W nawiązaniu do działań zeszłorocznych, zachowana zostaje ikonografia żółto-czarnej taśmy policyjnej, kojarząca się z sytuacjami zagrożenia. Głównym bohaterem kampanii jest młody chłopak z butelką alkoholu.

W ramach kampanii prowadzone są działania o charakterze edukacyjnym i działania weryfikujące sprzedaż alkoholu nieletnim.

Na działania ATL składają się: emisje etiudy filmowej pt. Przypowieść zrealizowanej przez Cypriana Olenckiego, którego scenariusz wygrał w specjalnie ogłoszonym przez organizatorów konkursie w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Informacje z przekazem (reklama i publicystyka) znajdą się w telewizji, radiu, prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w kinach na terenie całego kraju. Powstanie strona internetowa www.sprzeciw.pl, na której zostaną zamieszczone materiały informacyjne dotyczące kampanii i działań podejmowanych przez organizatorów.

Kampanię poparły: TVP, Gazeta Wyborcza i gazeta.pl, Polityka, Polskie Radio PR I, Super Express, kina zrzeszone u brokera BEST, wybrane kanały tematyczne – Canal+, MTV, Planete, Romantica.

Działania BTL będą polegały przede wszystkim na przygotowaniu i dystrybucji przez PH Browarów do około 80.000 punktów sprzedaży alkoholu w całej Polsce książeczek dobrych praktyk dla sprzedawców 'Sztuka odmawiania, czyli sposoby na sposoby' oraz znaczków 'Nie sprzedaję alkoholu nieletnim'. W punktach sprzedaży dystrybuowane będą także plakaty oraz naklejki na drzwi i kasy.

Dzięki sieci współpracujących z PARPA pełnomocników i ambasadorów kampanii, w realizację projektu zostają zaangażowane władze i społeczności lokalne. Do 20 listopada br. deklarację przystąpienia do kampanii nadesłało ponad 450 miast i gmin z całej Polski. Głównym zadaniem realizowanym przez samorządy będą kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe, w których zaobserwowano lub zgłoszono przypadki łamania prawa poprzez sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. W wypadkach próby naruszenia prawa, sklepy będą otrzymywały specjalnie przygotowane żółte kartki ostrzegawcze. W sytuacji odmowy sprzedaży lub żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletność klienta placówki handlowe otrzymają certyfikaty rzetelnego sprzedawcy.

Uruchomiona zostaje infolinia – Linia Nieobojętnych 0-801 188 288, umożliwiająca podejmowanie interwencji i zgłaszanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego roku życia wszystkim świadkom takich wydarzeń.

Za koncepcję strategiczną i realizację kampanii odpowiada Marketing & Communications Consultants. Etiuda została zrealizowana przez Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Kreację do kampanii przygotował butik kreatywny Wilk Studio.

http://www.sprzeciw.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry