Ruszaj? szkolenia o VoIP

Już 11 kwietnia w Krakowie będzie miało miejsce pierwsze z pięciu zaplanowanych szkoleń o VoIP. Odbędą się one w największych miastach Polski, a jego uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o temat bezpiecznej migracji do telefonii VoIP. Szkolenia są organizowane przez Konsorcujm FEN oraz Datera Sp. z.o.o.
Szkolenia "Call-eX Business Meeting" skierowane s? do firm IT ju? wspó?pracuj?cych z konsorcjum FEN, a tak?e tych dopiero zainteresowanych poszerzeniem swojej oferty o rozwi?zania VoIP. Tematem szkole? b?dzie zagadnienie p?ynnej i kontrolowanej migracji od telefonii tradycyjnej do telefonii opartej o technologi? VoIP. Na konferencji zostan? tak?e zaprezentowane mo?liwo?ci najnowszych rozwi?za? w dziedzinie VoIP – serwera telekomunikacyjnego Datera Call-eX i urz?dze? Linksys. Wszyscy zainteresowani b?d? mogli si? tak?e zapozna? z zasadami wspó?pracy z Konsorcjum FEN i Dater?.

Szkolenia Call-eX Business Meeting odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:

    2007-04-11 Kraków
    2007-04-13 Pozna?
    2007-04-20 ?ód?
    2007-04-24 Warszawa
    2007-04-27 Gda?sk

Udzia? w szkoleniu jest bezp?atny. By wzi?? w nim udzia?, nale?y wys?a? zg?oszenie na adres [email protected] , a otrzymany formularz odes?a? do Konsorcjum FEN (faxem lub via email) maksymalnie na dzie? przed wybranym przez Pa?stwa szkoleniem.

www.datera.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top