Ruszył NCTS

Decyzją Z-cy Szefa Służby Celnej Anny Dubielak polska administracja celna uruchomiła Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (w skrócie NCTS), informatyczny system celny do elektronicznej obsługi i monitorowania przewozów towarowych przewożonych w ramach wspólnej i wspólnotowej procedury tranzytowej między Polską a większością państw europejskich.

Uruchamiając NCTS Polska wywiązała się z nałożonego przez UE obowiązku wdrożenia priorytetowego systemu informatycznego, który wymieniany był wśród najważniejszych warunków akcesji.

Na razie system został uruchomiony jednocześnie w 119 urzędach i oddziałach celnych, t.j. w 70% placówek, które pozostaną w strukturze administracji celnej po przystąpieniu do UE, a ostatecznie będzie działać we wszystkich. System ma na celu zapewnienie większej sprawności i skuteczności administrowania procedurą tranzytową, a co za tym idzie ściślejszy nadzór nad przebiegiem operacji, skutkujący w efekcie zmniejszeniem liczby nieprawidłowości.

Użytkownikami systemu są funkcjonariusze celni, którzy do czasu udostępnienia firmom specjalnego interfejsu do składania deklaracji do procedury tranzytu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wprowadzają dane do systemu ze zgłoszenia składanego przez eksporterów na formularzu SAD. Gotowa informacja o podróżującym towarze jest awizowana w deklarowanym docelowym urzędzie celnym, do którego zmierza towar, oraz w urzędach tranzytowych za pośrednictwem elektronicznych komunikatów.

Polscy użytkownicy systemu, których docelowa liczba może wynieść aż 3660, zrealizowali już 137 000 operacji tranzytowych przychodzących oraz 120 000 operacji wychodzących do większości krajów europejskich.

„Pierwsze dni funkcjonowania systemu to dla nas bardzo gorący okres, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej 3 letniej pracy, bo system sprawuje się naprawdę dobrze, a nasi użytkownicy, których zresztą sami wyszkoliliśmy, radzą sobie lepiej niż oczekiwaliśmy.” – mówi Sławomir Krawiec, Kierownik Projektu NCTS i Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.

Projekt NCTS ruszył w Polsce w listopadzie 2001 po podpisaniu przez ówczesny GUC umowy na wdrożenie systemu z gliwicką firmą WASKO jako generalnym wykonawcą systemu współpracującym z firmą SKG z Bielska-Białej. WASKO zrealizowało wszystkie prace instalacyjne i testowe, sprawdzające funkcjonowanie systemu w krajowej sieci rozległej i eurosieci.

W bliskiej przyszłości nastąpi uruchomienie elektronicznej komunikacji podmiotów gospodarczych z systemem NCTS, zaś nieco dalsze plany obejmują rozbudowanie systemu o dodatkową funkcję obsługi gwarancji składanych przez eksporterów w celu zabezpieczenia prawidłowości operacji tranzytowej.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top