SADZA i ZPAV chcą wpływać na rynek mobilny

16 marca 2005 r. zarząd Sekcji Agregatorów i Dostawców Zawartości Audiowizualnej (SADZA) w ramach Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) i przedstawiciele Związku Producentów Audio Video (ZPAV) podpisali Porozumienie dotyczące zasad ochrony praw producentów muzycznych oraz dóbr osobistych wykonawców.

Obecnie obowiązujący model sprzedaży i dystrybucji 'produktów mobilnych’, w szczególności dzwonków do telefonów komórkowych, posiada wiele nieprawidłowości według SADZA i ZPAV. Współpraca pomiędzy obiema organizacjami ma ten stan zmienić. Uzgodnione działania obejmują m.in.:

– stworzenie i upowszechnienie na rynku 'produktów mobilnych’ kodeksu dobrych praktyk, umożliwiających klientom otrzymywanie legalnego produktu o wysokiej jakości,

– uregulowanie kwestii honorowania pracy autorów, wykonawców i producentów utworu muzycznego niezbędnego do powstania na jego podstawie różnych produktów 'mobilnych’, np. dzwonków mono- i polifonicznych, wgrywania muzyki itp.

– walkę z piractwem w elektronicznym kanale sprzedaży.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu ZPAV Andrzeja Puczyńskiego, i przedstawicieli Zarządu SADZA – Prezesa Jana Łuczaka i Członków Zarządu Andrzeja Ziemińskiego i Wojciecha Łukawskiego. Porozumienie jest początkiem działań zmierzających w kierunku wyeliminowania złych praktyk na rynku usług mobilnych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top