Samoregulacja w reklamie

Opublikowano: 20 lipca 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Czołowi reprezentanci europejskiego świata reklamy spotkali się 25 czerwca b.r. w Brukseli w celu ustalenia priorytetów i zasad wspólnych działań w podnoszeniu świadomości społeczeństw rozszerzonej Unii Europejskiej z zakresu samoregulacji w dziedzinie reklamy. Wytyczne zawarte w podpisanym na zjeździe porozumieniu (Advertising Self-Regulation Charter) dotyczą budowania efektywnych systemów samoregulacji w reklamie i mają wpłynąć na wzrost zaufania do reklamy adresatów przekazów reklamowych, konkurentów oraz europejskich społeczeństw. W spotkaniu organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standarów w Reklamie (EASA) udział wzięło 130 uczestników, w tym również przedstawiciele stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau Europe, które aktywnie wspiera działalność rynku reklamy interaktywnej.

Uczestnicy spotkania zdają sobie sprawę, że samo ustawodawstwo nie jest w stanie zagwarantować równych szans wszystkim uczestnikom wspólnego rynku – może jedynie stworzyć podstawy prawne, w ramach których stosowane będą rozwiązania samoregulacyjne. Samoregulacja może efektywnie wspierać istniejące systemy prawne, które w rzeczywistości są często zbyt mało elastyczne w obliczu szybkich zmian na rynku reklamy, a ponadto trudno jest wyegzekwować przestrzeganie tych praw. Jako inicjatywa „oddolna”, najlepiej sprawdzająca się na szczeblu narodowym, samoregulacja może również stać się uniwersalnym i odpowiadającym najwyższym standardom zbiorem zasad zapewnienia odpowiedniego balansu pomiędzy możliwościami otwartego rynku, a pożądanym wysokim poziomem ochrony praw konsumenta.

Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, jeżeli zasady wykorzystywane przez poszczególne państwa zgodne będą z ogólnymi wytycznymi międzynarodowymi.
Według przedstawicieli rynku reklamy konsekwentne dążenie do powszechnego wykorzystywania samoregulacji na rynku reklamowym przez konsumentów, rząd oraz społeczeństwa ułatwić powinno przyjęcie wspólnych zasad i standardów w europejskich systemach samoregulacyjnych. Systemy te mają bowiem realizować wspólne cele, natomiast metody ich osiągania mogą się różnić. Wynika to z odmiennych tradycji kulturowych, biznesowych i uwarunkowań prawnych poszczególnych państw.

Do zasad zawartych w podpisanym na spotkaniu porozumieniu należą m.in.:
Stosowanie reguł samoregulacji do wszystkich form reklamy i wszystkich podmiotów działających w tym sektorze,
Stałe wspieranie działań na rzecz rozwoju samoregulacji poprzez finansowanie proporcjonalne do wydatków na reklamę ponoszonych rocznie w danym państwie,
Tworzenie wszechstronnych i skutecznych przepisów dla działań reklamowych, które:
Oparte będą o międzynarodowe kodeksy określające działania marketingowe i reklamowe,
Można będzie odnieść do wszystkich form reklamy.
Otwarty dialog z reprezentantami różnych grup interesu podczas prac nad tworzeniem kodeksów samoregulacyjnych,
Natychmiastowe i skuteczne rozpatrywanie wszelkich skarg dotyczących zasad prowadzenia reklamy, bez obciążania kosztami konsumentów,
Oferowanie szkoleń, służenie radą i pomocą z zakresu samoregulacji w reklamie dla przedstawicieli rynku w celu podnoszenia standardów,
Uwzględnienie w opiniowaniu kwestii spornych z zakresu samoregulacji zdania osób niezależnych, niezwiązanych zawodowo z branżą , bezstronnych arbitrów,
Faktyczne egzekwowanie realizacji postanowień przyjętych kodeksów samoregulacji poprzez m. in. upublicznienie podejmowanych decyzji,
Dążenie do podnoszenia świadomości istnienia rozwiązań samoregulacyjnych w branży reklamowej wśród konsumentów oraz przedsiębiorców.

Potrzebę tę zauważa też szef stowarzyszenia EASA, organizator spotkania, Christopher Graham, który mówi, że ” jeżeli zależy nam na zaspokojeniu potrzeb 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy kontynuować wysiłki na rzecz samoregulacji w reklamie. Rozwój mediów czyni reklamodawstwo przedsięwzięciem z obszaru kilku mediów równocześnie. W tej sytuacji samoregulacja nie powinna już dotyczyć tylko Europy i zagadnień reklamy w poszczególnych środkach przekazu, ale powinna docelowo skutecznie regulować działanie całego światowego rynku.”

http://www.iab.pl

Sylwester KozakSamoregulacja w reklamie

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.