SAP: Ankieta 'Firma w Unii'

Firma SAP Polska poinformowała o wynikach podsumowania pierwszego etapu badań dostosowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) do integracji z rynkiem Unii Europejskiej.

Wynika z nich, że przedsiębiorstwa z sektora MSP optymistycznie postrzegają integrację gospodarczą z UE, choć obawiają się wzrostu kosztów działalności oraz większych obciążeń administracyjnych Swojej przewagi upatrują w konkurencji cenowej, co w długim okresie nie daje im gwarancji na osiągnięcie trwałych korzyści z integracji z UE. W swoich strategiach badane firmy w zbyt małym stopniu uwzględnią aspekt innowacyjności i rozwoju technologicznego.

Badanie zostało przeprowadzone pod hasłem „Firma w Unii” w ramach programu edukacyjnego „Europejska Akademia Biznesu dla Przedsiębiorstw”. Pomysłodawcą programu jest firma SAP Polska, która do współpracy zaprosiła Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych i Euro Info Centre. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej minister Danuta Hübner.

Od 25 lutego br. przedsiębiorcy mogą na stronie www.FirmawUnii.pl wypełniać specjalną ankietę, która umożliwia wstępne poznanie stopnia przygotowania firmy do konkurowania na rynkach UE. Przedsiębiorcy mogą poznać mocne i słabe strony swoich firm z punktu widzenia wymogów integracji. Ankieta daje im możliwość prostego i szybkiego porównania własnej firmy z krajowymi i unijnymi konkurentami.

„Z satysfakcją zauważamy, że nasz program przyczynia się do zmniejszenia głównej przeszkody na drodze polskich firm do Unii Europejskiej, jaką jest brak informacji. Przedsiębiorcy potrzebują konkretnych i rzeczowych informacji, a takich najbardziej im brakuje. Raporty, które otrzymują po wypełnieniu ankiety pomagają im poznać wymagania rynku unijnego i podjąć działania dostosowawcze” – powiedział Grzegorz Kozłowski, Prezes SAP Polska.

http://www.firmawunii.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top