Seminarium o piractwie telewizyjnym

Seminarium dla przedstawicieli Komendy Głównej Policji odbywa się 13 i 14 stycznia br. w Legionowie pod Warszawą. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał w ramach cyklu spotkań, które mają na celu podniesienie skuteczności walki z piractwem telewizyjnym. Z przedstawicielami policji spotkają się przedstawiciele ASTER, CANAL+/CYFRY+, Cyfrowego Polsatu, HBO, Multimediów i UPC Polska.

Celem spotkania jest prezentacja działań Stowarzyszenia Sygnał podejmowanych w ramach walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Podczas seminarium zostaną omówione problemy, z jakimi spotykają się operatorzy telewizji kablowych i satelitarnych oraz nadawcy kanałów płatnych w walce z piractwem telewizyjnym i wandalizmem. Podczas spotkania będzie mowa o technicznych aspektach piractwa, a także podstawach prawnych umożliwiających walkę z przestępczością naruszającą prawa nadawców i dystrybutorów programów. Zostaną też przedstawione wyniki działań prowadzonych w roku 2004 w ramach walki z piractwem, ich analiza i podsumowanie. Przedstawiciele ASTER, CANAL+/CYFRY+, Cyfrowego Polsatu, HBO, Multimediów i UPC omówią przypadki piractwa oraz dalsze plany współpracy z Policją.

Do tej pory Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało około trzydziestu podobnych spotkań: seminariów ogólnopolskich, spotkań z przedstawicielami Wydziałów dw. Z Przestępczością Gospodarczą we wszystkich województwach, z policjantami Komend Miejskich wybranych miast i Szkoły Policyjnej w Słupsku. W spotkaniach tych uczestniczą operatorzy i nadawcy działający na danym terenie.

Zjawisko piractwa telewizyjnego polega na nielegalnym odbiorze usług programowych bez autoryzacji lub opłacania abonamentu, fałszowaniu i wprowadzaniu do obrotu nielegalnych dekoderów i filtrów, wyłudzaniu i dystrybucji oryginalnego sprzętu, fałszowaniu kart do dekoderów. Operatorzy telewizji kablowej są narażeni na włamania do skrzynek na klatkach schodowych, podłączenia przy użyciu nielegalnych złącz, instalacje nielegalnych filtrów do odbioru płatnych kanałów. Większość tych działań wiąże się z poważną dewastacją urządzeń, skutkującą pogorszeniem jakości sygnału telewizyjnego, awariami i przerwami w odbiorze.

Piractwo telewizyjne godzi w interesy dystrybutorów programów, nadawców, licencjodawców, a przede wszystkim widzów. Kradzież sygnału oznacza mniejsze wpływy z abonamentu, wydatki związane z naprawą i kontrolą sieci i zabezpieczeń. Tymczasem środki angażowane w walkę z kradzieżą sygnału mogłyby być przeznaczane na atrakcyjne programy telewizyjne, nowe usługi i inwestycje. Piractwu telewizyjnemu towarzyszy brak świadomości widzów, że jest ono naruszeniem prawa, że jest przestępstwem, co gorsza piractwo jest w Polsce społecznie tolerowane. Działania podejmowane przez członków Stowarzyszenia Sygnał mają na celu zmianę tej postawy. Stowarzyszenie stawia sobie za cel upowszechnianie informacji o szkodliwości piractwa i prawnej ochronie sygnału telewizyjnego, promowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających nielegalny dostęp do sygnału telewizyjnego oraz ograniczanie działalności nielegalnych odbiorców. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej i uczciwej konkurencji w mediach w kraju i za granicą, organizuje konferencje, seminaria i szkolenia. Podejmuje także działania informacyjno-edukacyjne.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top