Sprzedaż Poland.com przez MCI

MCI Management SA informuje, iż w dniu 30.11.2001 roku spółka podpisała umowę o sprzedaży za kwotę 10 000 PLN, pakietu 24,58% akcji Poland.com, pozostającego w portfelu MCI, na rzecz Tomasza Głowiaka, członka grupy menedżerskiej Poland.com.

Transakcja ma charakter management buy-out. Ponadto MCI dokonało sprzedaży swoich wierzytelności na rzecz Poland.com za kwotę 10.000,00-PLN. Jednocześnie w tym samym dniu rozwiązana została umowa inwestycyjna z Elektrim SA z dnia 29 marca 2001 roku w zakresie inwestycji w Poland.com.

Transakcja nie wpłynie na wynik finansowy MCI Management SA, gdyż już we wrześniu 2001 roku zarząd spółki utworzył 100% rezerwę na aktywa Poland.com.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie restrukturyzacji Poland.com w kierunku vortalu tematycznego o Polsce. Pierwotna strategia budowy w oparciu o Poland.com portalu/ISP w świetle wycofania sę głównego akcjonariusza z tych planów okazała się niemożliwa do zrealizowania.
Pozostawanie portalu w modelu horyzontalnym przestało mieć zatem dalszy sens.

Decyzja o sprzedaży akcji na rzecz Tomasza Głowiaka stworzy Poland.com możliwość kontynuacji działalności spółki, a co najważniejsze uchroni portal od upadłości. MCI jako współzałożyciel Poland.com za główny cel stawia sobie stworzenie portalowi odpowiednich warunków rozwoju i osiągania sukcesów na trudnym obecnie rynku internetowym.

„Jestem przekonany, że Poland.com ma duże szanse przetrwania trudnego okrese na rynku i udanej restrukturyzacji w kierunku vortalu tematycznego o Polsce. Ze strony MCI mogę powiedzieć, że zrobiliśmy dla portalu wszystko, co było w naszej mocy, współtworzyliśmy go, wspólnie świętowaliśmy pierwsze sukcesy i pokonywaliśmy trudności. Znaleźliśmy dla Poland.com inwestora telekomunikacyjnego i doprowadziliśmy do podpisania korzystnej dla portalu umowy. Niestety, nie byliśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, jakie będą miały miejsce zarówno na światowych rynkach internetowych, jak i w polskiej gospodarce. Z naszego punktu widzenia mogę stwierdzić, iż w działalności venture capital zawsze należy się liczyć z faktem mniej udanych inwestycji. Jestem jednak pewien, że nadrobimy tę stratę z nawiązką przy innych naszych inwestycjach. Natomiast z punktu widzenia Poland.com niezwykle ważne jest, że portal ma szansę dalszego funkcjonowania.” – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Management.

http://www.poland.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top