Stanowisko TP SA w sprawie dzierżawy łączy

Telekomunikacja Polska SA w żaden sposób nie ogranicza dostępu do usługi dzierżawy łączy. Takie stanowisko spółka przekazała Prezesowi URT.

Poniżej znajduje się treść stanowiska TP SA w sprawie dzierżawy łączy.

„Kroki, które TP SA podjęła w sprawie dzierżawy łączy, mają na celu jedynie egzekwowanie zasad ich użytkowania zgodnie z warunkami umowy, a nie ograniczanie dostępu do usługi. TP SA odnotowuje nadużycia niezgodne z umową i cennikiem, polegające na wykorzystywaniu przez część dzierżawców np. łączy telefonicznych do budowy łączy cyfrowych o przepustowości powyżej 64 kb/s. Takie zachowania zakłócają pracę sieci i pogarszają jakość usług świadczonych na rzecz innych użytkowników.

Aby przeciwdziałać tym praktykom TP SA rozpoczęła instalację urządzeń, które zapewniają wykorzystanie dzierżawionego łącza zgodnie z parametrami określonymi w umowie. Działania takie podjęto jedynie w kilkudziesięciu przypadkach na wiele tysięcy łączy dzierżawionych w całym kraju. Dzięki temu wszyscy abonenci TP SA otrzymują usługi o odpowiedniej jakości”.

http://www.tpsa.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top