Symetria w The Usability Professionals Association

Poznańska agencja Symetria dołączyła do światowej organizacji The Usability Professionals’Association, zrzeszającej specjalistów z zakresu usability i user centered design.

Istniejąca od 16 lat UPA jest międzynarodową społecznością profesjonalistów z dziedziny human centered design. Zajmuje się popularyzacją tematyki użyteczności i rozwojem efektywnych, przyjaznych produktów i usług. „Przystąpienie do UPA ma dla nas dwojakie znaczenie – mówi Dominik Golenia, dyrektor operacyjny Symetrii – Przede wszystkim jest konsekwencją naszej akceptacji międzynarodowych standardów użyteczności w pracy projektowej i badawczej. W młodym jeszcze obszarze badań użyteczności istotna jest naszym zdaniem przejrzystość metod i narzędzi oraz kryteriów oceny stosowanych przy audytach. Członkostwo w UPA jest dla nas cenne także ze względu na możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami z całego świata. Cieszy nas dostęp do bazy wiedzy tworzonej przez ekspertów UPA i możliwość jej współrozwoju.”

Jako przykład zaangażowania w życie społeczności skupionej wokół
tematyki usability Golenia podaje wystąpienie ekspertów Symetrii jako
jedynych reprezentantów Polski na w europejskim spotkaniu Tobii European
User Meeting we Frankfurcie w kwietniu 2007 r. Celem konferencji była
dyskusja i wymiana doświadczeń na temat zastosowań eyetrackingu w
obszarze user experience. „We Frankfurcie mieliśmy możliwość
zaprezentowania naszych obserwacji i wniosków płynących z doświadczeń w
eyetrackingowym stosowaniu metody think aloud. Wartościowe okazały się
dla nas także warsztaty i rozmowy w kuluarach z innymi badaczami z całej
Europy. Prowadząc zarówno audyty, jak i działalność doradczą w zakresie
architektury informacji musimy być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami w
branży. Dzięki temu zapewniamy europejski poziom naszych usług.” –
dodaje Golenia.

Oprócz śledzenia aktualności agencja prowadzi liczne badania własne,
pozwalające na wypracowanie indywidualnej metodologii.

www.symetria.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top