Szkolenia internetowe dla młodzieży

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach prowadzi projekt 'Regionalny Internetowy Portal Młodzieżowy’, zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) w ramach Programu Młodzież.

Główną częścią projektu są szkolenia internetowe dla blisko 170 młodych osób w wieku 15 – 19 lat.

Celem projektu jest promocja aktywności młodzieży z województwa świętokrzyskiego przez działalność regionalnego internetowego portalu młodzieżowego mlodziez.com.pl oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania techniki komputerowej oraz Internetu przez młodzież.

Projekt jest skierowany do młodzieży, która pochodzi z małych miejscowości lub wsi podkieleckich, w których dostęp do Internetu jest często niemożliwy, panuje wysokie bezrobocie. To właśnie ta młodzież będzie brała udział w szkoleniach. Organizatorzy chcą zachęcić uczestników szkoleń do korzystania z Internetu, jako technologii przyszłości.

http://www.mlodziez.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry