T-Systems oraz Infovide zakończyły wdrożenie SAP R/3

Konsorcjum firm T-Systems Polska oraz Infovide zakończyło prace wdrożeniowe systemu SAP R/3 w Zakładzie Transformatorów w Mikołowie należącym do ALSTOM T&D SA.

Przedmiotem wdrożenia były moduły obejmujące takie obszary działalności jak:
rachunkowość Finansowa,
środki Trwałe,
controlling,
sprzedaż i Dystrybucja oraz
gospodarka Magazynowa.

Do zakresu wdrożenia należało również połączenie systemu SAP z systemem produkcyjnym KBN, w celu bieżącej analizy kosztów produkcji. Wdrożenie rozpoczęło się początkiem listopada 2001 roku, a w jego realizacji brało udział ponad 25 pracowników ALSTOM T&D oraz Lokalnego Centrum Kompetencji Informatycznych, przy licznym wsparciu konsultantów z obu firm wdrożeniowych.

Wśród głównych korzyści wynikających z wdrożenia, należy wymienić zastosowanie systemu SAP do analizy kosztów, zgodnie z metodą, jaka obowiązuje w koncernie oraz połączenie jej z polskim prawem finansowo-księgowym.

Nieprzekraczalny termin uruchomienia systemu, wynikający z zakończenia roku finansowego z końcem marca, wymagał dużej determinacji w zamykaniu poszczególnych faz w zaplanowanych okresach. Szeroki zakres funkcjonalny w powiązaniu z ograniczonym czasem wdrożenia i stosunkowo dużą ilością osób zaangażowanych w projekt był sprawdzianem współpracy i elastyczności zarówno od strony dostawcy jak i klienta. Dobrze zdefiniowane cele oraz zakres wdrożenia, fachowa wiedza konsultantów, pozwoliły na zakończenie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i budżetem.

http://www.infovide.pl
http://www.t-systems.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry