GIODO

PIP pomoże GIODO – planowane ponad 90 tys. kontroli

Od 2011 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził ponad 400 kontroli. To niewielka liczba w stosunku do ilości firm przetwarzających dane osobowe w Polsce. Sytuacja ta ma się jednak w najbliższym czasie zmienić i liczba takich inspekcji może wzrosnąć do nawet kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Wszystko za sprawą porozumienia GIODO i Państwowej Inspekcji Pracy, które przeprowadzą wspólne kontrole w firmach.

Porozumienie GIODO z branżą internetową

Celem podpisania przez GIODO porozumienia z branżą internetową jest opracowanie kodeksu dobrych praktyk zapewniającego przestrzeganie przez dostawców usług internetowych zasad ochrony danych osobowych.

e-mailing.pl także dla użytkowników prywatnych

W przeciągu ostatniego miesiąca wprowadzonych zostało kilka istotnych modernizacji w systemie e-mailing.pl. Główną zmianą było wprowadzenie do systemu dodatkowej bazy business to customer (b2c). Teraz również osoby prywatne będą mogły dokonywać rejestracji w serwisie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych baza została zgłoszona do instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Do tej pory …

e-mailing.pl także dla użytkowników prywatnych więcej »

Przewiń do góry