Sprzedaj wierzytelności online

Ogólna wartość wierzytelności w Polsce sięgnęła 180 mld zł – 25 proc. produktu krajowego brutto*. Ponad dwa miliony zaległych wyroków sądowych czeka na egzekucję. Wierzytelności, których nie uda się odzyskać komornikom mogą jednak wrócić do wierzycieli. Można je spieniężyć na specjalnie stworzonym w tym celu portalu Wyroki.pl. Przeciętny czas potrzebny do rozstrzygnięcia sporu o zaległe …

Sprzedaj wierzytelności online więcej »