TBWAPR ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce

Agencja TBWA\PR poprowadzi kampanię społeczną dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Celem działań PR będzie informowanie opinii publicznej o formach stałego wspierania podopiecznych organizacji.
W ramach działań non profit TBWAPR zrealizuje pierwszą w Polsce kampanię społeczną informująca o stałych formach finansowego wspierania dzieci z Wiosek Dziecięcych. Agencja skoncentruje swoje działania na uświadomieniu potrzeby regularnego wspierania wychowanków i ich rodzin nawet niewielkimi kwotami.

Do zadań TBWAPR należy kompleksowe opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji, informowanie potencjalnych darczyńców o formach regularnego finansowania oraz zwiększanie rozpoznawalności Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa w Polsce już od 23 lat. Jest największą organizacją charytatywną zajmująca się budowaniem Wiosek, w których mieszkają rodziny zastępcze. Do tej pory Wioski Dziecięce stworzyły domy dla 440 dzieci w 4 miastach: Biłgoraju, Karlinie, Kraśniku i Siedlcach.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top