TETA remontuje i utrzymuje ruch

Opublikowano: 30 stycznia 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , , ,

System wspomagający zarządzanie TETA 2000, wrocławskiego producenta oprogramowania, został zintegrowany z Komputerowymi Systemami do Gospodarki Remontowej i Utrzymania Ruchu (CMMS). Dzięki integracji klienci zyskają efektywne rozwiązanie informatyczne wspomagające działalność związaną z zarządzaniem infrastrukturą techniczną.

Rozwiązanie oferowane przez TETĘ pozwoli na usprawnienie obsługi obszarów związanych z ewidencją maszyn i urządzeń, planowaniem przeglądów i remontów, rejestracją napraw, a także analizą kosztów utrzymania ruchu i ich budżetowaniem.

Przed przystąpieniem do tworzenia rozwiązania TETA S.A. zapoznawała się z aplikacjami wszystkich wiodących dostawców rozwiązań CMMS w Polsce. W wyniku szczegółowych analiz zdecydowała się na integrację z dwoma alternatywnymi pakietami, najlepiej przystosowanymi dla działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach – programem PEMAC5 firmy PMI Software Ltd. oraz z programem plan9000, którego producentem jest 4TECH systemy informatyczne.

„Integracja aplikacji TETA 2000 z systemami CMMS to efekt współpracy z partnerami, dzięki której możemy znacznie rozszerzyć funkcjonalność systemu o specjalistyczne elementy niezbędne do obsługi przedsiębiorstw posiadających rozbudowaną infrastrukturę techniczną. Ponieważ integracja naszego oprogramowania z rozwiązaniami partnerskimi to strategiczny kierunek rozwoju pakietu TETA 2000 został on wyposażony w tzw. interfejs API (application programming interface), czyli zestaw specjalnych funkcji umożliwiających integrację zewnętrznych rozwiązań z oprogramowaniem TETA 2000. Dzięki API, a także standardom XML, możemy zintegrować nasz system niemalże z każdym rozwiązaniem informatycznym z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem” – powiedział Wojciech Dobrowolski, Dyrektor Działu Produktowego TETA 2000

Systemy CMMS łączą się z pakietem TETA 2000 w kilku obszarach. Korzystają z wspólnych ewidencji w ramach kartotek: indeksów, kontrahentów, środków trwałych i pracowników, posiadają także ujednolicone słowniki (m.in. magazyny i jednostki miary).
Systemy współpracują w zakresie transakcji magazynowych i usługowych. Wymiana informacji następuje na podstawie dokumentów obrotowych oraz faktur dotyczących usług wykonania prac remontowych lub przeglądów. Dzięki temu możliwe jest w systemach CMMS planowanie i kontrola kosztów utrzymania ruchu oraz budżetowanie tych prac. Możliwa jest komunikacja dwustronna: dokumenty mogą być wystawiane w TETA 2000 i przesyłane do CMMS lub generowane w CMMS i wyceniane przez system TETY.

Przy użyciu CMMS można rezerwować materiały na magazynach, jak również wystawiać zapotrzebowania i zamówienia do modułu Logistycznego. Ważnym elementem jest także wymiana informacji związanych z dostępnością zasobów. Dotyczy to zarówno stanów magazynowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, jak również uwzględnienia planowanych prac remontowych i przeglądowych. Informacje o wykonanych zleceniach działu utrzymania ruchu są przekazywane do systemu TETA 2000. Na podstawie zaewidencjonowanego w CMMS czasu pracy tworzone są w module Personel karty pracy.

http://www.teta.com.pl

Sylwester KozakTETA remontuje i utrzymuje ruch

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.