UNICALL Serwis – nowy produkt Webtela

Opublikowano: 23 marca 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Webtel wprowadził na rynek nowy produkt z rodziny UNICALL – UNICALL Serwis. UNICALL Serwis jest specjalizowanym systemem teleinformatycznym służącym do rejestracji zgłoszeń o zdarzeniach awarii w monitorowanych systemach.

Funkcjonalność systemu UNICALL Serwis obejmuje, przede wszystkim: detekcję awarii w systemach informatycznych, generowanie automatycznych powiadomień telefonicznych o awarii w postaci informacji głosowej do wybranych osób zajmujących się suportem monitorowanych systemów, kontrolę realizacji zadań podejmowanych przez osoby odpowiedzialne, generowanie kolejnych połączeń (do innych osób odpowiedzialnych) w przypadku niezrealizowania lub niepodjęcia zadań usunięcia awarii.

Zalety systemu to, między innymi: wykorzystanie urządzeń mobilnych, pełna integracja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, efektywny rozkład zadań zautomatyzowanych oraz z udziałem czynnika ludzkiego eliminujący dotychczasowe luki wielu systemów antyawaryjnych.

Główny nacisk podczas projektowania i realizacji systemu został postawiony na elastyczność mechanizmów dedykowanych do komunikacji z modułami diagnostycznymi. System UNICALL Serwis posiada specjalizowane interfejsy przeznaczone do przyjmowania zgłoszeń o stanach awaryjnych w systemach zewnętrznych (RMI, CORBA, wywołanie HTTP, obsługa dedykowanego portu własnym protokołem CCTrans), jak również mechanizmy odpowiedzialne za „aktywne” odpytywanie określonego zbioru modułów w zadanej polityce zapytań o status.

Jako drogę powiadomienia osoby nadzorującej system wybrano połączenie telefoniczne, co stanowi o przewadze wobec systemów opartych na powiadamianiu poprzez e-mail czy SMS – możliwa jest dowolna długość komunikatu, zapewniony jest także duży stopień pewność dostarczenia i odbioru komunikatu. Długość zapowiedzi głosowej w opisywanym systemie może być w zasadzie dowolna (odtwarzane są uprzednio nagrane pliki WAV). Ponadto środowisko centrali telefonicznej i sieci telefonii PSTN jest znacznie stabilniejszym i niezawodnym środkiem komunikacji w porównaniu z komunikacją poprzez SMS czy e-mail.

http://www.webtel.pl

Sylwester KozakUNICALL Serwis – nowy produkt Webtela

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.