Usługi NASK dla sektora finansowego

Pod koniec 2005 roku NASK podpisał umowy z dwiema dużymi instytucjami finansowymi. Klientem NASK została firma Provident Polska, która zdecydowała się na usługę dedykowanego dostępu do Internetu. Natomiast Dom Inwestycyjny BRE Banku zawarł z NASK kolejną umowę – tym razem na zestawienie kanału cyfrowego pomiędzy dwiema lokalizacjami.

Provident Polska, będąca spółką zależną brytyjskiej korporacji Provident Financial plc, korzysta z dedykowanego, biznesowego dostępu do Internetu Enterprise Internet Access o gwarantowanych parametrach, potwierdzonych umową SLA (Service Level Agreement).

Dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku NASK świadczy również usługę biznesowego dostępu do Internetu Premium Internet Access o najwyższym poziomie niezawodności i wydajności, objętą umową serwisową SLA.

http://www.nask.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry