Venture Incubator zadebiutuje na NewConnect

Venture Incubator S.A., spółka specjalizująca się we wspieraniu projektów internetowych we wstępnej fazie rozwoju, 7 czerwca br. zadebiutuje na rynku NewConnect. W ramach emisji prywatnej spółka pozyskała kapitał, który zostanie przeznaczony na podjęcie realizacji siedmiu nowych projektów, w tym bezpośrednie ich wsparcie oraz zwiększenie potencjału operacyjnego. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni INVESTcon GROUP S.A.

„Wejście Venture Incubator S.A. na rynek NewConnect podnosi mocno wizerunek naszej spółki oraz wydatnio pomaga w pozyskiwaniu nowych atrakcyjnych projektów. Możemy dzięki temu że sami przeszliśmy z sukcesem drogę na NewConnect rekomendować ją właścicielom innowacyjnych startupów, które inkubujemy, jako atrakcyjne źródło pozyskania kapitału.” – mówi Maciej Jarzębowski, Prezes Zarządu Venture Incubator S.A.

Model biznesowy Venture Incubator S.A. zakłada inkubacje projektów od decyzji o jego realizacji do osiągnięcia przez niego stabilnej pozycji na rynku i przychodów pozwalających na dalszy rozwój. Czasami już na początku jest tworzona spółka celowa, w której Venture Incubator S.A. obejmuje udziały, najczęściej mniejszościowe, dające mu jednak wpływ na decyzje finansowe. Średni przyjmowany okres inkubacji to 6-18 miesięcy.

„Okres inkubacji jest różny dla poszczególnych przedsięwzięć i zależy od prognozowanej dynamiki wzrostu sprzedaży dla danego produktu. W wypadku osiągnięcia przez inkubowane przedsięwzięcie poziomu przychodów gwarantujących utrzymanie, rozpoczynany jest proces poszukiwań inwestora lub partnera branżowego. Proces ten jest wieloetapowy i rozpoczyna się od negocjacji z założycielami projektu w celu ustalenia wspólnej polityki i wstępnych parametrów finansowych na bazie których rozpocznie się ofertowanie. Po znalezieniu inwestora lub partnera branżowego następuje formalna finalizacja wyjścia przedsięwzięcia z inkubatora, która często połączona jest z otworzeniem spółki celowej. Jeżeli została ona utworzona na wcześniejszym etapie, następuje sprzedaż udziałów należących do Spółki. W przypadku sprzyjających okolicznościach nie wykluczamy wprowadzenia inkubowanego projektu na rynek NewConnect.” – tłumaczy Maciej Jarzębowski, Prezes Zarządu Venture Incubator S.A.

W ramach przeprowadzonej prywatnej oferty spółka oferowała 840 000 akcji. Wszystkie akcje Emitenta zostały objęte. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 0,50zł, pozyskując 420 000 zł.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
a.    5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
b.    840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
c.    840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

„Bardzo cieszymy się, iż oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, a zarazem zaufaniem akcjonariuszy. Uważamy, iż objęcie wszystkich akcji jest dużym sukcesem. W ramach emisji skupimy się głównie na  podjęciu realizacji siedmiu nowych projektów oraz zwiększeniu potencjału operacyjnego. Przełoży się to na znaczny wzrost przychodów i rentowności Venture Incubator S.A..” – mówi Maciej Jarzębowski.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry