Veracomp podsumowuje rok 2003 i przedstawia plany na 2004

Przychody ze sprzedaży rozwiązań i usług Veracomp w 2003 roku wyniosły 169 mln złotych, co oznacza 7 procentowy wzrost w porównaniu ze 158 milionowymi obrotami osiągniętymi w roku 2002.

W 2003 roku Veracomp rozwijał dystrybucję w obszarach systemów sieciowych, pamięci masowych, bezpieczeństwa informatycznego i peryferiów. Firma zawarła nowe kontrakty dystrybucyjne z firmami Hewlett-Packard, Check Point Software, Clearswift, Proxim Corporation i Telekomunikacja Polska.

Sprzedaż eksportowa, prowadzona w 2003 roku w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Rosji, na Węgrzech, Litwie i Łotwie, wyniosła 12 milionów zł, co stanowi 7 proc. całości przychodów. Za granicą Veracomp koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa sieciowego i ochrony baz danych. Realizuje ten sam model dystrybucji co w Polsce, współpracując z lokalnymi integratorami systemów i subdystrybutorami.

W ubiegłym roku zakończony został proces budowania oferty bezpłatnego wsparcia informatycznego dla partnerów handlowych. Veracomp uruchomił ogólnopolskie telefoniczne centrum obsługi przed sprzedażą CallCenter, w ramach którego partnerzy dystrybutora otrzymują pomoc techniczną w przypadku produktów, których zakup dopiero planują. Powstał także system pomocy technicznej po sprzedaży Helpdesk, który zapewnia wsparcie informatyczne online dla produktów już zakupionych w Veracomp. Rozwiązania (CallCenter i Helpdesk) uzupełniają się, a dzięki nim Veracomp dysponuje najszerszą w dystrybucji IT w kraju gamą bezpłatnych usług wsparcia technicznego przed i po sprzedaży.

Oprócz usług bezpłatnych, Veracomp proponuje swoim partnerom płatne usługi pomocy technicznej. Usługi te przeznaczone są wyłącznie dla partnerów handlowych Veracomp (firma ma ich ponad 2600), którzy odsprzedają je swoim klientom – użytkownikom końcowym rozwiązań. W ten sposób partnerzy Veracomp mogą rozszerzyć portfolio usług oraz zyskać dodatkową marżę. Natomiast użytkownicy otrzymują kompletne rozwiązanie: sprzęt i oprogramowanie z zestawem usług technicznych i szkoleń. Pierwsze usługi wprowadzone zostały 2 lata temu. Ich oferta jest konsekwentnie rozbudowywana. W 2003 roku przychody z dystrybucji usług przekroczyły 2 miliony złotych.

W 2003 roku wzrosło zatrudnienie w spółce. Pod koniec roku Veracomp zatrudniał 130 osób, w porównaniu do 120 osób pod koniec 2002.

Strategicznymi planami Veracomp na 2004 rok jest rozwój oferty w zakresie trzech kluczowych specjalizacji, którymi są bezpieczeństwo, serwery, pamięci masowe. Veracomp planuje zwiększyć sprzedaż w Polsce i osiągnąć obroty wysokości 185 milionów złotych. Firma prognozuje także wzrost przychodów z dystrybucji na rynkach zagranicznych, zakładając, że wyniosą one 16 milionów złotych w 2004 roku. Dystrybutor zamierza osiągnąć te wyniki wchodząc na nowe rynki m.in. Serbia, Bośnia, Hercegowina oraz Mołdawia oraz rozwijając sprzedaż na dotychczasowych rynkach.

http://www.veracomp.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry