W grudniu Polski e-commerce w lepszej kondycji, niż przed rokiem

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W grudniu 2023 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 140 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest wyraźnie niższy niż w listopadzie – przed miesiącem wynosił on rekordowe 150 pkt.

Podobnie jak w poprzednim roku wartościowo sprzedaż w grudniu była słabsza niż w listopadzie. Stało się to pomimo rekordowej liczby zamówień. Rekordy w liczbie zamówień obserwowaliśmy zarówno jeżeli chodzi o cały miesiąc, jak i pojedynczy dzień poniedziałek 18 grudnia był dniem z najwyższą liczbą zamówień w osiemnastoletniej historii BaseLinker. Wartościowa sprzedaż w ujęciu miesięcznym spadła za sprawą ponad 9 proc. niższej niż w listopadzie średniej wartości koszyka. Dobrze radziła sobie kategoria “dziecko”, gdzie względem listopada zaobserwowaliśmy wyraźne wzrosty, słabiej natomiast rodziła sobie kategoria “moto” – zaznacza Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w grudniu 2023 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 2,4 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 1,4 proc., a średnia wartość ich koszyka wzrosła o 1 proc. Sprzedaż w grudniu była o 6,5 proc. niższa niż w listopadzie, a odpowiadał za to spadek średniej wartości zamówienia (z 197,5 zł w listopadzie do 179,1 zł w grudniu) rekompensowany częściowo wzrostem liczby zamówień o 3,1 proc. (m./m.)

W grudniu Polski e-commerce w lepszej kondycji, niż przed rokiem 1

Ponownie potwierdza się kluczowa rola sprzedaży za granicę, napędzająca polski e-handel. Wartość sprzedaży cross-border od grudnia 2022 r. wzrosła o niemal 13 proc., przy wzroście sprzedaży krajowej w tym samym okresie o zaledwie 0,6 proc.

Jako BL Paczka pracujemy zarówno z dużymi, jak też mniejszymi sprzedawcami. Podczas gdy najwięksi sprzedawcy obecni w BaseLinker Index odnotowali wzrost liczby zamówień o ponad 3 proc. w odniesieniu do listopada, średnia liczba paczek nadanych przez każdego aktywnego w grudniu klienta BL Paczki była o ponad 20 proc. wyższa niż w listopadzie. Liczba paczek wysłanych za naszym pośrednictwem za granicę także była wyraźnie wyższa niż w listopadzie (o prawie 10 proc.) komentuje Marcin Kuksinowicz, CEO BL Paczki.

BaseLinker Index

Wskaźnik pokazujący aktualny stan polskiego e-commerce-u. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy. Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022 i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-boarder.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top