Wolność w internecie – Estonia na czele

Najnowsze badanie organizacji Freedom House wykazuje, że najwyższy wskaźnik wolności internetu jest obecnie odnotowywany w Estonii.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o nowoczesnej polityce edukacyjnej wdrażanej w estońskich szkołach. Przykład informatyzacji edukacji młodzieży ma również przełożenie na powszechną wolność w estońskim internecie.

Jak wykazały badania organizacji Freedom Internet Estonia stała się liderem wśród krajów wolnego internetu. Raport wskazuje, że wysoki wskaźnik penetracji internetu i powszechność w estońskim społeczeństwie takich branż jak e-commerce, e-usługi i e-administracja powoduje, że mieszkańcy Estonii posiadają o wiele większą wiedzę na temat nowoczesnych technologii związanych z internetem niż mieszkańcy innych państw. Estonia stała się również wzorem w udostępnianiu darmowego internetu, kŧóry jest aktualnie silnikiem rozwoju całego społeczeństwa.

Wolność w internecie - Estonia na czele 1

Freedom House bada poszczególne państwa pod względem wolności internetu w trzech głównych punktach:

  • bariera dostępu do sieci;
  • ograniczenia dostępu do treści;
  • naruszanie praw użytkowników internetu.

Estonia posiada we wszystkich trzech badanych kategoriach bardzo wysokie noty, przekraczające wyniki drugiego w rankingu państwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Drugi wynik Stanów Zjednoczonych spowodowany jest przede wszystkim sprawą dyskusyjnych ustaw SOPA i PIPA.

Na samym dole listy znalazły się takie państwa jak Iran , Kuba, Chiny. Wśród państw, które otrzymały notę „Not Free” znalazło się kilkanaście państw, a wśród nich Białoruś, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Tajlandia. Polska nie została uwzględniona w rankingu.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top