Xevin Investments sprzedał udziały w agencji Autentika

Fundusz venture capital Xevin Investments specjalizujący się w nowych technologiach wyszedł z jednej ze swoich inwestycji. Od sierpnia 2008 roku pełnił rolę partnera strategicznego agencji Autentika świadczącej wyspecjalizowane usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w biznesie.

– Przez niespełna dwa lata fundusz wspierał spółkę w działaniach strategicznych, w tym m. in. w dziedzinie inwestycji w projekty internetowe, tworzeniu długoterminowych relacji z klientami oraz pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój – mówi Marek Rusiecki, jeden ze współwłaścicieli Xevin Investments. Dzięki konsekwentnej realizacji założeń współpracy, w krótkim czasie osiągnęliśmy wszystkie cele. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stopy zwrotu z inwestycji. Autentika odniosła duże sukcesy na rynku. Jednym z nich jest poszerzenie profilu działalności i zaawansowane przygotowania do uruchomienia admatik.pl.

Admatic.pl to sieć automatyzującej proces publikacji reklamy internetowej, która  daje użytkownikom możliwość bezpośredniego wyboru potencjalnych partnerów do współpracy. Kolejnym osiągnięciem jest uzyskanie znacznego dofinansowania projektu przez  fundusze Unii Europejskiej.

– Współpraca z Xevin Investments umożliwiła nam odważniejsze i bezpieczniejsze inwestycje w agencję, ale przede wszystkim zapewniła wysokiej jakości doradztwo oparte o wieloletnie doświadczenie twórców funduszu – mówi Michał Samojlik, właściciel Autentiki. Agencja jest w dobrej kondycji, planuje kolejne przedsięwzięcia i ma otwarte możliwości rozwoju. Po zakończeniu przez Xevin Investments fazy exit z inwestycji, z przekonaniem mogę powiedzieć, że współpraca z funduszem była dla nas bardzo owocna.

Decyzja o wyjściu z inwestycji była naturalną konsekwencją założeń partnerstwa strategicznego sprzed dwóch lat. Obie strony zdecydowały, że najlepszym rozwiązaniem dla dalszego rozwoju projektów Autentiki i zachowanie ciągłości realizacji celów będzie wykup menadżerski (MBO) udziałów przez założyciela Autentiki z odpowiednią stopą zwrotu dla funduszu. Spółka jest w tej chwili w 100 proc. zarządzana przez właściciela, Michała Samojlika, Prezesa Zarządu Autentika Sp. z o.o., który tym samym ponownie podejmuje pełną odpowiedzialność za dalszy rozwój firmy i kierunki jej ekspansji w przyszłości.

– Autentika to pierwsza inwestycja, z której wyszliśmy. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące obie strony efekty. Inwestując w młode spółki internetowe o dużym potencjale rozwoju angażujemy cały nasz kapitał intelektualny oraz finansowy, aby zbudować i rozwinąć dobrze funkcjonujące spółki, które będą w stanie samodzielnie i stabilnie działać na rynku polskim, a także świadczyć usługi w globalnej sieci – o celach działań Xevin Investments mówi Krzysztof Golonka, Prezes Zarządu funduszu.

Fundusz Xevin Investments w swoim portfelu posiada również udziały w: Ad-vice Sp. z o.o., Cube Group SA, 8fish Sp. z o.o., Interactive Research Center Sp. z o.o., iSecure Sp. z o.o. oraz Transdata Sp. z o.o.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry