Zarząd Big Cheese Studio rekomenduje wypłatę 8 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd notowanej na GPW spółki Big Cheese Studio, w dniu 27 kwietnia 2022 r., podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dot. wypłaty akcjonariuszom 8 mln zł dywidendy z zysku netto za 2021 rok. To 64 proc. zysku netto, który wyniósł w ub. roku 12,4 mln zł. Dywidenda na jedną akcję liczyć ma 1,94 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie ponad 4,9 proc. Ostateczną decyzję w tej sprawie w późniejszym terminie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Big Cheese Studio.

Zarząd Big Cheese Studio rekomenduje wypłatę 8 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2021 1

W 2021 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i zgodnie z zapowiedziami podtrzymujemy chęć kontynuacji wypłaty części zysku Big Cheese Studio na rzecz naszych akcjonariuszy. Wczoraj, 27 kwietnia br., Zarząd Big Cheese Studio podjął już uchwałę w tej sprawie. Zarekomendowano wypłatę dywidendy z zysku netto za 2021 rok o łącznej wartości 8 mln zł (64 proc. zysku), czyli 1,94 zł dywidendy na jedną akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie ponad 4,9 proc. Pozostała część zysku, tj. 4.3 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. – informuje Jakub Rafał, Dyrektor Finansowy w Big Cheese Studio. – Wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Big Cheese Studio, natomiast ostateczną decyzję podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. O decyzji tej poinformujemy osobnym komunikatem – dodaje Łukasz Dębski, Prezes Zarządu w Big Cheese Studio S.A.

Bestsellerowym projektem Studia jest Cooking Simulator. To właśnie wpływy ze sprzedaży tego globalnego projektu wpłynęły na podtrzymanie polityki dywidendowej spółki. Jednocześnie Studio realizując przyjętą strategię rozwoju, chce dalej monetyzować swoje portfolio. Obecnie spółka pracuje m.in. nad sequelem – Cooking Simulator 2. Projekt trafi do sprzedaży do końca 2023 r.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry