Zdążyć przed wyciekiem

Firma McAfee poinformowała o wprowadzeniu rozwiązania McAfee Total Protection for Data, które zapewnia całkowitą ochronę, pełną widoczność i kontrolę poufnych danych w dowolnym miejscu i czasie. To nowe rozwiązanie jest wyposażone w funkcje szyfrowania punktów końcowych, sterowania urządzeniami oraz ochrony przed utratą danych (ang. data loss prevention, DLP).
Rozwiązanie McAfee Total Protection for Data zostało opracowane w odpowiedzi na rosnącą liczbę przepisów, które wymagają od przedsiębiorstw zapewnienia ochrony prywatności klientów oraz poufności danych. Firma McAfee chroni dane niezależnie od tego, jak są one używane, przechowywane i udostępniane oraz gdzie się znajdują. Klienci mają zapewnione wszechstronne monitorowanie i ochronę wszystkich kanałów komunikacji, w tym służbowej i prywatnej poczty elektronicznej, komunikatorów, przesyłania plików, współużytkowania plików w modelu P2P, usługi Web Mail i innych aplikacji. Funkcja szyfrowania punktów końcowych chroni firmy przed skutkami utraty lub kradzieży komputera.

„Teraz przedsiębiorstwa mogą mieć pewność, że dane poufne nie będą mogły zostać wykorzystane przez osoby nieuprawnione do takich działań” — powiedział Eric Sommerton, wiceprezes działu ochrony danych w firmie McAfee.   „To nowe rozwiązanie jest pierwszym produktem, który w pełni chroni przedsiębiorstwa przed skutkami utraty danych”.

Dzięki integracji z oprogramowaniem McAfee ePolicy Orchestrator rozwiązanie Total Protection for Data oferuje całkowicie zintegrowaną, kompleksową ochronę punktów końcowych.  Klienci mogą wykorzystać istniejącego agenta oraz konsolę zarządzania w celu łatwiejszego wdrożenia rozwiązania, zarządzania nim i tworzenia raportów. Rozwiązanie jest dostosowane do bieżących potrzeb klientów, a w przyszłości może być odpowiednio rozbudowywane.

Funkcje scentralizowanego zarządzania politykami i ich egzekwowania sprawiają, że nadzór nad ochroną danych pozostaje w gestii specjalistów do spraw bezpieczeństwa, czyli dokładnie tam, gdzie powinien.

Szyfrowanie danych przez McAfee zapewnia ochronę zgodną z klauzulą Safe Harbor, tzn. przedsiębiorstwa są chronione przed ryzykiem publicznego ujawniania danych, stratami finansowymi, narażeniem reputacji marki, osłabieniem pozycji wśród konkurencji, utratą klientów oraz niezgodnością z przepisami. Dodatkowo funkcje szczegółowych audytów i logowania wraz z bogatym zestawem szablonów raportów i polityk ułatwiają firmom zachowanie zgodności z surowymi przepisami oraz stosowanie się do nich.

Cechy i funkcje rozwiązania McAfee Total Protection for Data:
•    Scentralizowane zarządzanie politykami i ich wymuszanie
•    Silne szyfrowanie w laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach
•    Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do danych
•    Przekształcanie danych w bezużyteczne w przypadku ich utraty lub kradzieży
•    Zapobieganie przypadkowemu ujawnieniu danych poufnych
•    Zapobieganie utracie danych bez zakłócania normalnej działalności przedsiębiorstwa
•    Egzekwowanie stosowania tylko autoryzowanych urządzeń
•    Ustalanie rodzajów danych, które mogą być przenoszone do urządzeń zewnętrznych
•    Stałe monitorowanie zachowania użytkowników
•    Funkcje kontroli i raportowania w celu zapewnienia całkowitej widoczności
•    Egzekwowanie wymagań wynikających z przepisów oraz polityki wewnętrznej

Rozwiązanie McAfee Total Protection for Data jest już dostępne.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top