Znajomi z sieci

Dwie trzecie internautów deklaruje, że udało im się nawiązać oraz utrzymać dalszy kontakt z osobami poznanymi przez internet. Wśród nich 68 proc. nie ma negatywnych doświadczeń związanych z poznawaniem innych w ten sposób.

Zdecydowana większość (87 proc.) uważa, że poznane przez internet osoby to ciekawi ludzie – wynika z sondażu Polskich Badań Internetu (PBI) przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie internautów w wieku 18-54.

PBI spytało o przyczyny, dla których badani szukają znajomych w sieci. Dwie trzecie osób, nawiązujących znajomości przez internet wskazuje na dwa główne powody. Są ciekawi innych ludzi – 67 proc. oraz cenią sobie możliwość wymiany doświadczeń lub wiedzy – 66 proc. Mniej niż jedna piąta używa internetu do zawierania kontaktów biznesowych. Internet to również miejsce, z którego chętnie korzystają osoby poszukujące partnera oraz te, które czują się samotne. 8,5 proc. badanych postrzega ludzi poznanych przez sieć za ciekawszych od tych, którymi otaczają się w realnym świecie. W celach erotycznych kontakty w sieci nawiązuje 5 proc.

Znajomi z sieci 1

Ponad 2/3 badanych – spośród tych, którzy zawierają znajomości przez sieć – nie ma żadnych negatywnych doświadczeń. 16 proc. odpowiedziało, że było obrażanych na forach lub grupach dyskusyjnych, niemal 9 proc. zostało oszukanych. W przypadku 8,5 proc. ankietowanych doszło do wykorzystania zdjęć bez zgody ich właścicieli. Z groźbami lub prześladowaniami zetknęło się niemal 7 proc. Utrata partnera lub dóbr materialnych dotknęła po 3 proc. badanych. Do zdrady w wyniku nawiązania znajomości przez internet przyznaje się 2 proc. respondentów. Nieco ponad 1 proc. osób poinformowało, że straciło pracę.

Znajomi z sieci 2

PBI spytało również o pozytywne doświadczenia, które są wynikiem nawiązania znajomości przez internet. Dziewięciu na dziesięciu internautów spośród tych zawierających wirtualne znajomości, deklaruje, że dzięki internetowi poznało ciekawych ludzi. Niemal połowa rozwinęła swoje zainteresowania (48 proc.), dokonała transakcji zakupu bądź sprzedaży (47 proc.) oraz spędziła miło czas na spotkaniach (46 proc.). Dzięki znajomościom zawartym przez sieć 17 proc. znalazło pracę, a 16 proc. nawiązało kontakty biznesowe. Ponad 12 proc. odpowiadających znalazło w sieci swojego życiowego partnera.

Znajomi z sieci 3

Spośród osób, które nawiązały znajomość przez internet ponad połowa (54 proc.) poznaje innych za pośrednictwem komunikatorów. Niewiele mniej (47 proc.) – serwisów społecznościowych. Internauci nawiązują  nowe kontakty także poprzez fora dyskusyjne (41  proc.) oraz czaty (39 proc.). Jedna czwarta badanych poznaje inne osoby korzystając z poczty e-mail. Niemal 16 proc. zbadanych osób zawiera znajomość z innymi osobami  przez serwisy randkowe oraz dla singli.

Znajomi z sieci 4

Ponad 70 proc. badanych uważa obie grupy, tj. znajomych poznanych poza siecią i w sieci za równie interesujących.

Znajomi z sieci 5

Badanie na zlecenie PBI zrealizował IMAS International na próbie 503 internautów w wieku 18-54 lata. Pytania zadano w ramach badania Omnibus Online w dniach 14-18 sierpnia 2009.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry