4.1 mln zł Hogi po dwóch kwartałach

Przychody ze sprzedaży netto HOGA.PL S.A. za dwa kwartały 2003 roku wyniosły 4 109 tys. złotych (2 373 tys. w II kw.) i były o ponad 10% wyższe w porównaniu z wynikami w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zmniejszyła koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług prawie
o 30 procent, osiągając zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 350 tysięcy złotych.

Większość przychodów HOGA.PL S.A. pochodziła ze sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania (81%). Na pozostałe 19% przypadła sprzedaż własnych produktów i usług Spółki, w tym usług reklamowych, która wzrosła w porównaniu z dwoma kwartałami 2002 r. o 36,7%.

Ogłoszona w marcu br. prognoza przychodów ze sprzedaży na poziomie 10,5 mln złotych została zrealizowana w 40%. W ocenie Zarządu Spółki nie ma żadnych zagrożeń, co do jej wykonania. Realnym pozostaje zapowiadane przez Tomasza Kosobuckiego – Prezesa Zarządu HOGA.PL S.A. – osiągnięcie na koniec br. niewielkiego zysku netto, zwłaszcza że strata netto po dwóch kwartałach była o 61% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 743 tys. złotych (366 tys. w II kw.).

Jednym z czynników wpływających na wzrost wartości sprzedaży było wprowadzenie na rynek nowych produktów informatycznych HOGA.PL S.A. adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej: systemu obiegu dokumentów i przepływu zadań IntraDok oraz rozwiązań Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozwój i sprzedaż autorskich rozwiązań informatycznych oraz systemów Intranet i Extranet to jedne z głównych wyzwań stojących przed firmą. „W obszarze naszych zainteresowań ważne miejsce zajmuje administracja publiczna. Jesteśmy obecni w tym sektorze jako jeden z liderów w zakresie rozwiązań Biuletynu Informacji Publicznej, które w chwili obecnej wykorzystuje przez ponad 100 podmiotów. Chcemy rozwijać naszą ofertę dla urzędów i instytucji zwłaszcza w dziedzinie systemów obiegu dokumentów wykorzystujących technologię podpisu elektronicznego, zintegrowanych z Biuletynem” – mówi Bogusław Majka, Członek Zarządu HOGA.PL S.A.

http://www.hoga.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top