4 mln zł dla Agito SA z oferty prywatnej

Secus Asset Managemnet SA z sukcesem zamknął private placement Agito SA. W ramach oferty prywatnej spółka Agito pozyskała planowane 4 mln zł. Emisja obejmowała 770.000 akcji na okaziciela serii E. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje w systemy informatyczno-logistyczne, działania marketingowe oraz rozszerzenie asortymentu Agito.pl.

W dalszej kolejności spółka planuje inwestycje w aktywa związane z infrastrukturą magazynową oraz w sprzęt serwerowy.

„Środki pozyskane w ramach oferty prywatnej przeznaczymy na zaawansowane systemy informatyczne i logistyczne tak, aby pozostać najsprawniej funkcjonującym hipermarketem internetowym w Polsce. Duże zainteresowanie jakim cieszyła się oferta świadczy o umacnianiu się marki Agito i rosnącym zaufaniu inwestorów do spółki. Dystansujemy konkurencję.” – mówi Tomasz Sypuła, Prezes Agito SA.

„Private placement Agito to wielki sukces: odnotowaliśmy nadsubskrypcję a zainteresowanie inwestorów emisją było duże. Trudna sytuacja rynkowa nie przeszkodziła zrealizowac założenia oferty prywatnej i to w 100 proc. Agito.pl ma ogromny potencjał wzrostu. Rynek internetowy będzie nadal dynamicznie się rozwijał, a spółka udowodniła, że potrafi na tym rynku świetnie funkcjonować.” – mówi Grzegorz Pędras, Prezes Secus Asset Managment SA.

W związku z nieprzewidywalną sytuacją na rynku kapitałowym, Agito SA odstąpiło od oferty publicznej planowanej na 2008 rok. Dla utrzymania dynamicznego tempa rozwoju, spółka zdecydowała się na pozyskanie środków na inwestycje z alternatywnych źródeł. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozostaje jednak kluczowym elementem długofalowej strategii rozwoju firmy. Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych, spółka planuje powrócić do realizacji zadań związanych z przygotowaniami do pierwszej oferty publicznej. Wznowienie projektu IPO, przewidziane na 2009 r. będzie wiązało się z przygotowaniem nowego prospektu emisyjnego i złożeniem go w KNF.

www.agito.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top