48% polskich użytkowników komputerów to piraci komputerowi

Niemal połowa polskich użytkowników komputerów – 48 procent – nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł przeważnie lub zawsze jak wynika z największego badania, jakie do tej pory przeprowadzono na temat zachowań
i postaw użytkowników wobec piractwa komputerowego i praw własności intelektualnej. Wśród 32 ocenionych krajów Polska uplasowała się w połowie rankingu, zajmując 16 pozycję.

 

Business Software Alliance (BSA) opublikowało wyniki badania na swoim oficjalnym blogu BSA TechPost. Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Public Affairs na zlecenie BSA wśród około 15.000 użytkowników komputerów osobistych w 32 krajach.  Z badania wynika, że niemal połowa użytkowników komputerów osobistych na całym świecie – 47 procent – nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł przeważnie lub zawsze.

W krajach rozwijających się liczby te są jeszcze wyższe. Badanie pokazuje, że większość użytkowników komputerów w krajach rozwijających się regularnie nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł, takich jak zakup pojedynczej licencji na program instalowany później w wielu komputerach, pobieranie programów z sieci peer-to-peer, nawet gdy jednocześnie deklaruje poparcie dla praw własności intelektualnej.

Krajem o największej liczbie regularnych piratów wśród wszystkich krajów objętych badaniem okazały się Chiny – 86%. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Nigeria, Wietnam, Ukraina, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa i Meksyk.

Badanie pokazuje, że znacząca większość piratów komputerowych na rynkach rozwijających się błędnie uważa, że typowo nielegalne sposoby nabywania oprogramowania są w rzeczywistości legalne. Jednocześnie, ich zdaniem piractwo komputerowe jest powszechne i mało prawdopodobne jest, że piraci komputerowi zostaną złapani.

Co istotne, osoby podejmujące decyzje w firmach (business decision-makers) wykazują podobne postawy i wyrażają podobne opinie, jak prywatni użytkownicy komputerów.

„Na kradzież oprogramowania w zeszłym roku o łącznej wartości 59 miliardów dolarów złożyły się setki milionów kradzieży. Teraz lepiej rozumiemy, co myśleli komputerowi piraci, którzy ich dokonali” — powiedział Robert Holleyman, Prezydent BSA„Wnioski są jasne: sposobem na obniżenie piractwa komputerowego jest edukacja firm i prywatnych użytkowników odnośnie tego, co jest legalne a co nie, a także wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej, tak by wysłać wyraźny sygnał ostrzegawczy”.

48% polskich użytkowników komputerów to piraci komputerowi 1
* Liczby mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top