7 procent Polaków okradzionych z tożsamości

Kradzież tożsamości, która jeszcze do niedawna była futurystycznym wymysłem, staje się realnym problemem w Polsce. Jak pokazują badania TNS OBOP aż 7 proc. Polaków padło ofiarami fałszowania tożsamości. To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż podobny wskaźnik z rozwiniętych państw europejskich. Jednocześnie co drugi Polak twierdzi, że zagrożenie fałszerstwem tożsamości jest bardzo realne.

TNS OBOP zbadał postawy Polaków dotyczące kwestii ochrony danych osobowych
oraz zagrożeniami z nią związanych. Okazuje się, że najbardziej świadome w tej kwestii
są osoby młode i dobrze wykształcone. Co ciekawe, dużo mniejszą świadomość problemu mają kobiety. One też częściej padają ofiarami oszustów tożsamości. Według badań co dziesiąta kobieta została przez ten problem dotknięta bezpośrednio.

Przykre konsekwencje mogą wynikać z braku wyrobionych nawyków oraz słabych metod zabezpieczeń. Ponad 50% Polaków nie posiada w gospodarstwie domowym urządzeń, które mogą odstraszyć potencjalnych oszustów. Jakkolwiek oprogramowanie zabezpieczające komputer jest w co trzecim domu, to już sejf, alarm czy niszczarka do papieru jawią się jako dobra luksusowe i występują zdecydowanie rzadziej – w od 2 do 7 proc. gospodarstw domowych.

Lepiej wygląda kwestia społecznej świadomości i  konkretnych działań. Według badania Eurobarometru przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Komisji Europejskiej Polska, z  43 proc. wynikiem, znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, deklarując najwyższą świadomość praw związanych z danymi osobowymi. Jednocześnie według danych TNS OBOP 70 proc. Polaków natychmiast zgłasza utratę prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu. Około 60 proc. porównuje dane z wyciągów finansowych z dowodami zapłaty i sprawdza wyciągi transakcji zawartych kartą kredytową. Podobny odsetek Polaków przedziera ręcznie dokumenty z danymi osobowymi i wyrzuca je do kosza.

Poufne dane mogą być wydobywane także w firmach. Według TNS OBOP osoby mające w swoim miejscu pracy kontakt z danymi osobowymi największe zagrożenie ich wycieku widzą w nieuczciwych współpracownikach (49 proc.). Mniejszy odsetek pracowników (43 proc.) dostrzega zagrożenie w możliwości wykradzenia informacji z firmowej sieci komputerowej. Z kolei najbardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przy niszczeniu dokumentów firmowych jest niszczarka. Używa jej średnio 68 proc. firm. W przypadku dużych korporacji zatrudniających ponad 250 osób ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 81 proc. Wiele firm (72 proc.) posiada także wdrożone wewnętrzne procedury dotyczące ochrony tożsamości.

Mimo tak dobrych rezultatów, wielu pracowników jest zdania, że firmy powinny jeszcze bardziej dbać o dokumenty. W sumie nieco ponad połowa badanych (52 proc.) mających w miejscu pracy styczność z danymi osobowymi widzi taką potrzebę, a 46% jest usatysfakcjonowana istniejącymi w firmie rozwiązaniami w tym zakresie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top