74% firm w Polsce odczuło skutki nieplanowanego przestoju

Jak pokazało niezależne badanie dotyczące strategii odtwarzania danych po awarii, przeprowadzone na zlecenie VERITAS Software, aż 74% firm w Polsce odczuło skutki nieplanowanego przestoju w ciągu ostatniego roku. Pomimo tego, ich szefowie nie podejmują odpowiednich działań w celu zagwarantowania, że plany odtwarzania po awarii zapewnią należytą ochronę danych firmy. Ponad jedna dziesiąta (14%) dyrektorów ds. IT nie testowała swoich planów. Przeszło połowa (64%) rewiduje swoje plany co 12 miesięcy lub rzadziej, co grozi ich nieskutecznością. Ponad jedna czwarta polskich firm (26%) opracowuje plany odtwarzania po awarii ze względu na konieczność przestrzegania przepisów. VERITAS ostrzega, że lekceważenie planów odtwarzania po awarii grozi nie tylko utratą danych, ale także konsekwencjami prawnymi.

Spośród firm badanych w Polsce, 8% nie potrafiło dokładnie określić czasu trwania przestojów. Pokazuje to, że nie kalkulują one ryzyka i kosztów nieplanowanych przestojów działalności. W przypadkach, gdy plany odtwarzania po awarii zostały wdrożone, 50% dyrektorów ds. IT w polskich firmach wprowadziło później do nich zmiany. Sugerowałoby to, że dopiero odpowiednie testy są w stanie zagwarantować skuteczność takich planów. Zdaniem dyrektorów ds. informatycznych najważniejszymi szkodami, jakie może wyrządzić ich firmom nieplanowany przestój, są:
przestój systemu na dużą skalę – 27%
spadek produktywności pracowników – 12%
utrata danych na dużą skalę – 8%

Na pytanie o miejsce przechowywania planów odtwarzania po awarii tylko 2% respondentów odpowiedziało, że trzyma je w odległej, bezpiecznej lokalizacji u zewnętrznego usługodawcy. W 8% przypadków plany są trzymane w głównym centrum przetwarzania danych, a 8% dyrektorów ds. IT odpowiedzialnych za planowanie odtwarzania po awarii nie wiedziało, gdzie znajduje się ich plan.

Zdania na temat planów odtwarzania danych po awarii są wyraźnie podzielone wśród firm, które takiego planu obecnie nie posiadają. Jedna czwarta (25%) uważa, że stopień ryzyka, jakie ponoszą, nie usprawiedliwia poniesienia kosztów związanych z budową takiego planu, 13% jest w trakcie sporządzania planu, 25% sądzi, że wystarczy im proces tworzenia kopii zapasowej, a kolejne 25% jest zdania, że ich rada nadzorcza nie jest gotowa na sfinansowanie takiego wydatku.

„Plan odtwarzania danych po awarii ma fundamentalne znaczenie dla każdej firmy poważnie myślącej o przyszłości” – mówi Piotr Nogaś, Architekt Systemów z VERITAS Software Poland. „Jeśli dyrektor ds. informatycznych nie rewiduje i nie testuje planu odtwarzania po awarii, za każdym razem kiedy pojawią się istotne zmiany w infrastrukturze informatycznej, to nie tylko naraża swoje systemy, ale także ryzykuje pozostawienie danych bez ochrony, co może kosztować utratę setek tysięcy dolarów”.

http://www.veritas.com/pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry