Allegro – decyzja o ustanowieniu zabezpieczeń

W ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął nieprawomocną decyzję o ustanowieniu zabezpieczeń na członkach Zarządu QXL Poland. W praktyce oznacza to sytuację, w której Zarząd spółki nie może dysponować majątkiem przekraczającym zakres zwykłych uprawnień Zarządu.

„Jest to decyzja czysto techniczna, która w jednakowy sposób zabezpiecza interesy wszystkich udziałowców do czasu całkowitego zakończenia procesu. Ta sprawa jest już trzecią z kolei. W dwóch poprzednich Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację stronie polskiej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że decyzja ta nie wpłynie w żaden sposób na działanie wortalu ani poziom usług, który oferujemy naszym Użytkownikom” – powiedział Maciej Oppeln Bronikowski dyrektor operacyjny.

„Allegro.pl swój sukces zawdzięcza nie inwestycji QXL Ricardo w platformę, ale przede wszystkim pracy i know-how ludzi, którzy wortal tworzyli od samego początku i cały czas pracują nad jego technologicznym rozwojem. Nie bez znaczenia była też konsekwentna polityka marketingowa. Allegro.pl jako pierwsze podpisało umowy z największymi portalami w Polsce takimi jak Onet.pl, wp.pl, gazeta.pl. Dlatego twierdzenia przedstawicieli QXL Ricardo, jakoby to oni byli wyłącznym autorami sukcesu uważamy za wysoce nieuprawnione”- dodaje Artur Brzęczkowski, dyrektor marketingu i sprzedaży.

W grudniu ubiegłego roku podjęto decyzję o podniesienia kapitału zakładowego QXL Poland. Główną przyczyną było dostosowanie się do obowiązujących praw dotyczących spółek handlowych. Dodatkowym powodem była bardzo zła sytuacją finansowa spółki brytyjskiej. Aby umożliwić dalszy, nieprzerwany rozwój Allegro w Polsce podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego przez inny podmiot nie związany do tej pory z QXL Ricardo.

Decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego podjął zarząd spółki QXL Ricardo (jako jedyny udziałowiec spółki tylko QXL Ricardo mogła podejmować takie decyzje). Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo strony brytyjskiej jakoby podwyższenie kapitału odbyło się niezgodnie z prawem. Wyrok nie jest prawomocny. Strona polska wniesie odwołanie od ostatniej decyzji Sądu w przeciągu kilku najbliższych dni.

http://www.allegro.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top