Badania nt. struktury informacji w Urzędomatach

Opublikowano: 19 lutego 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Wkrótce zostanie zainstalowanych 7 pilotażowych urzędomatów – czyli łatwych w obsłudze multimedialnych kiosków informacyjnych dostarczających obywatelowi informacje o sprawach załatwianych przez administrację publiczną.

Będzie się można z nich na przykład dowiedzieć, jaka jest procedura załatwiania określonych spraw, który urząd jest właściwy, w jakich godzinach jest czynny, jakie są potrzebne dokumenty i opłaty. Pilotażowe urzędomaty staną w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. W związku z tym, iż w urzędomatach będzie również dostęp do Biuletynu Służby Cywilnej, w którym ogłaszane są wszystkie wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej, przy wyborze uwzględniane były w szczególności miasta o wysokim bezrobociu.

Zgromadzenie informacji o całej administracji publicznej, obowiązujących procedurach, właściwych urzędach jest jednak przedsięwzięciem bardzo trudnym i skomplikowanym. W związku z tym została powołana Międzyresortowa Komisja ds. Infomatów, w której biorą udział przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Komisja ma za zadanie zbudowanie właściwej struktury informacji użytecznych dla obywateli, a następnie wypełnienie jej jasną, czytelną i aktualną informacją.

Na stronach serwisu eGov.pl umieszczona została ankietę, która pomoże w nadaniu informacjom umieszczonym w urzędomatach właściwej struktury, tak aby odpowiadała ona oczekiwaniom i potrzebom obywateli.

Urzędomaty nie mogą na razie zastąpić wizyty w urzędzie, jednak udzielając jasnej, klarownej informacji będą zmniejszały liczbę niepotrzebnych wizyt spowodowanych, na przykład, brakiem koniecznych dokumentów lub nieznajomością godzin pracy urzędu.

Wdrażanie urzędomatów, przewidziane w projekcie Phare’99 „Wzmocnienie administracji i zasobów ludzkich w celu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej”, zostało zrealizowane w ramach działań informacyjno – promocyjnych o służbie cywilnej prowadzonych przez Urząd Służby Cywilnej. Wpisuje się ono idealnie w obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku ustawę o dostępie do informacji publicznej. Działania te koordynowane są więc z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które buduje Biuletyn Informacji Publicznej.

http://www.egov.pl

Sylwester KozakBadania nt. struktury informacji w Urzędomatach

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.