Bankier.pl odsłania szczegóły emisji akcji

Bankier.pl S.A., niezależna spółka mediowa z segmentu nowych technologii, specjalizująca się w tematyce finansowej, przedstawiła dziś szczegóły pierwszej publicznej oferty akcji. Spółka zaoferuje inwestorom 1,5 mln akcji serii I oraz do 1,85 mln walorów należących do obecnych akcjonariuszy.
Zarząd spółki prognozuje, że dynamika wzrostu zysku netto przekroczy w tym roku 100%, a przychodów ze sprzedaży 45% w porównaniu do roku ubiegłego.

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 2 a 6 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA – oferującego. Subskrypcję poprzedzi book-building w dniach 29-31 maja.

Bankier.pl działa w segmencie finansowych mediów internetowych – najwyżej wycenianej części rynku medialnego. Spółka jest jednym z pierwszych rentownych przedsięwzięć internetowych w Polsce. Wyniki finansowe Bankier.pl ulegają systematycznej poprawie. Przychody Spółki od 2003 roku wzrosły ponad trzykrotnie, a od 2004 roku osiąga ona zysk netto. W tym roku Zarząd zapowiada, że przychody wzrosną do ponad 9 mln zł, a zysk netto wyniesie 710 tys. zł. Zdaniem zarządu plany inwestycyjne przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu rentowności firmy w kolejnych latach.

“Celem prowadzonej obecnie oferty publicznej jest pozyskanie środków na wzmocnienie naszej pozycji lidera w finansowym segmencie Internetu oraz dalszy dynamiczny rozwój” – powiedział Tomasz Jażdżyński, Prezes Zarządu Bankier.pl. Ze względu na efekty skali związane z rosnącymi przychodami oraz wzrostem udziału w przychodach z pośrednictwa sprzedaży produktów finansowych w 2006 roku poprawimy wskaźniki rentowności operacyjnej i rentowności EBITDA. Jestem przekonany, że współudział w przedsięwzięciach Bankier.pl S.A. umożliwi wszystkim inwestorom ponadprzeciętny zwrot z inwestycji” – dodaje Prezes Tomasz Jażdżyński.

Bankier.pl zamierza pozyskać z rynku do 12,3 mln zł. Pozyskane środki z emisji akcji zostaną w całości przeznaczone na inwestycje. Ich celem będzie przede wszystkim rozwój portalu, który odbywać się będzie poprzez tworzenie przez Spółkę nowych serwisów i kanałów dystrybucji (do 2,5 mln złotych) oraz akwizycje (do 8,8 mln zł). Celem akwizycji będzie konsolidacja serwisów internetowych posiadających treści i usługi finansowe uzupełniające ofertę Bankier.pl. Zarząd nie wyklucza również przejęć w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Rozwój portalu i w konsekwencji wzrost jego popularności, powodują konieczność inwestycji w infrastrukturę techniczną. Na ten cel Spółka zamierza przeznaczyć do 1 mln zł.

Realizacja celów emisyjnych została już rozpoczęta. Spółka podpisała umowę w sprawie przejęcia specjalistycznego serwisu PRNews.pl poświęconego przede wszystkim finansowym usługom elektronicznym oraz marketingowi i PR instytucji finansowych. Zawarta umowa gwarantuje Bankier.pl wyłączność na przejęcie serwisu PRnews.pl do końca br.

Oferta publiczna skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Bankier.pl przygotował dla nich program lojalnościowy, w ramach którego udostępni bezpłatnie usługi informacyjne “Bankier SMS”. Mogą z niego korzystać wszyscy akcjonariusze Spółki, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej za kwotę powyżej 5.000 zł.

Inwestorom, którzy złożą deklaracje nabycia akcji Bankier.pl w procesie book-building´u, będą przysługiwały preferencje przy przydziale akcji. Preferencje polegają na dwukrotnie większej alokacji zapisów, czyli analogicznie dwukrotnie mniejszej redukcji zapisów na akcje w stosunku do inwestorów nie objętych preferencjami.

www.bankier.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry