BCC: wdrożenie mySAP HR w PKN Orlen

Opublikowano: 1 marca 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , ,

Wdrożenie rozwiązania mySAP HR objęło zakresem obsługę kadrowo-płacową 6200 pracowników Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. oraz 2800 zatrudnionych w 12 spółkach zależnych. Z nowego systemu będzie korzystać ponad 200 użytkowników.

W ramach pierwszego etapu projektu w styczniu 2004 roku Orlen uruchomił funkcje: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac, zarządzania organizacją i szkoleniami oraz planowania rozwoju pracowników. W pierwszym etapie przedsięwzięcia zostały udostępnione użytkownikom m.in. innowacyjne funkcjonalności samoobsługi pracowniczej (dostęp pracowników do wybranych danych kadrowych i płacowych poprzez intranet) i rozproszone planowanie kosztów szkoleń.

„Cieszymy się, że projekt przebiega zgodnie z planem i system wystartował z powodzeniem – już w styczniu nasi pracownicy rozliczali i księgowali pierwsze listy płac. Jednym z naszych priorytetów był transfer wiedzy od konsultantów BCC do użytkowników systemu, w ramach szkoleń i prac projektowych. Zastosowana przez Orlen i BCC metodyka wdrożeniowa sprawiła, że nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę o użytkowaniu i rozwoju systemu.” – powiedziała Grażyna Kowalczyk, Kierownik projektu ze strony PKN Orlen.

W etapie drugim, którego zakończenie jest planowane w kwietniu 2004 r., zostaną uruchomione: rozliczanie podróży służbowych, nabór kadr (wraz z rekrutacją poprzez internet) oraz zarządzanie wynagrodzeniami. Kierownicy otrzymają do dyspozycji pulpit menedżera – aplikację udostępniającą informacje kadrowo-płacowe o pracownikach z podległych im jednostek organizacyjnych.

„Wdrożenie mySAP HR jest dla Orlenu priorytetowym przedsięwzięciem informatycznym. Użytkowanie tak potężnego narzędzia IT wspomagającego obszar HR znacznie zwiększa możliwość prowadzenia spójnej i efektywnej polityki kadrowej w całej grupie kapitałowej. Dobrze, że realizacja tak istotnego dla firmy i tak złożonego projektu informatycznego jest wspierana przez BCC, firmę, która zrealizowała już kilkanaście dużych przedsięwzięć HR” – powiedział Jerzy Bielec, Dyrektor Biura Informatyki PKN Orlen.

W pracach wdrożeniowych, oprócz zespołu BCC, bierze udział ponad 40 pracowników PKN Orlen. „W tak dużych przedsięwzięciach kluczowe znaczenie ma zaangażowanie Klienta we wszystkich fazach projektu. Bardzo wysoko oceniamy współpracę z informatykami Orlenu, którzy wnieśli ogromny wkład w powodzenie wdrożenia. Nie bez znaczenia było poparcie kierownictwa PKN Orlen, zapewniające warunki do efektywnego zarządzania projektem” – powiedział Michał Szymaczek, Kierownik projektu ze strony BCC.

http://www.bcc.com.pl

Sylwester KozakBCC: wdrożenie mySAP HR w PKN Orlen

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.