BCC: wdrożenie mySAP HR w PKN Orlen

Wdrożenie rozwiązania mySAP HR objęło zakresem obsługę kadrowo-płacową 6200 pracowników Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. oraz 2800 zatrudnionych w 12 spółkach zależnych. Z nowego systemu będzie korzystać ponad 200 użytkowników.

W ramach pierwszego etapu projektu w styczniu 2004 roku Orlen uruchomił funkcje: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac, zarządzania organizacją i szkoleniami oraz planowania rozwoju pracowników. W pierwszym etapie przedsięwzięcia zostały udostępnione użytkownikom m.in. innowacyjne funkcjonalności samoobsługi pracowniczej (dostęp pracowników do wybranych danych kadrowych i płacowych poprzez intranet) i rozproszone planowanie kosztów szkoleń.

“Cieszymy się, że projekt przebiega zgodnie z planem i system wystartował z powodzeniem – już w styczniu nasi pracownicy rozliczali i księgowali pierwsze listy płac. Jednym z naszych priorytetów był transfer wiedzy od konsultantów BCC do użytkowników systemu, w ramach szkoleń i prac projektowych. Zastosowana przez Orlen i BCC metodyka wdrożeniowa sprawiła, że nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę o użytkowaniu i rozwoju systemu.” – powiedziała Grażyna Kowalczyk, Kierownik projektu ze strony PKN Orlen.

W etapie drugim, którego zakończenie jest planowane w kwietniu 2004 r., zostaną uruchomione: rozliczanie podróży służbowych, nabór kadr (wraz z rekrutacją poprzez internet) oraz zarządzanie wynagrodzeniami. Kierownicy otrzymają do dyspozycji pulpit menedżera – aplikację udostępniającą informacje kadrowo-płacowe o pracownikach z podległych im jednostek organizacyjnych.

“Wdrożenie mySAP HR jest dla Orlenu priorytetowym przedsięwzięciem informatycznym. Użytkowanie tak potężnego narzędzia IT wspomagającego obszar HR znacznie zwiększa możliwość prowadzenia spójnej i efektywnej polityki kadrowej w całej grupie kapitałowej. Dobrze, że realizacja tak istotnego dla firmy i tak złożonego projektu informatycznego jest wspierana przez BCC, firmę, która zrealizowała już kilkanaście dużych przedsięwzięć HR” – powiedział Jerzy Bielec, Dyrektor Biura Informatyki PKN Orlen.

W pracach wdrożeniowych, oprócz zespołu BCC, bierze udział ponad 40 pracowników PKN Orlen. “W tak dużych przedsięwzięciach kluczowe znaczenie ma zaangażowanie Klienta we wszystkich fazach projektu. Bardzo wysoko oceniamy współpracę z informatykami Orlenu, którzy wnieśli ogromny wkład w powodzenie wdrożenia. Nie bez znaczenia było poparcie kierownictwa PKN Orlen, zapewniające warunki do efektywnego zarządzania projektem” – powiedział Michał Szymaczek, Kierownik projektu ze strony BCC.

http://www.bcc.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry