BCC wspiera wdrożenie SAP w Kimball Electronics Poland

Przedsięwzięcie o nazwie „Rollout 5 Wave 1” jest ostatnim etapem globalnego projektu wdrożenia korporacyjnego wzorca SAP, użytkowanego w Grupie Kimball Electronics, specjalizującej się w produkcji urządzeń elektronicznych na zlecenie. Z korporacyjnego wzorca SAP korzystają już firmy Grupy Kimball Electronics w USA, Meksyku i Tajlandii.

Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie standardów zarządzania we wszystkich spółkach koncernu i podniesienie efektywności ich procesów biznesowych. Globalne wdrożenie wprowadza najlepsze, wypracowane w amerykańskich zakładach Kimball, praktyki w zakresie finansów, zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, zarządzania jakością, a także kadr.

Wdrożenie korporacyjnego wzorca będzie wymagało wprowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych w modelu funkcjonowania poznańskiej spółki. Jednocześnie, ważnym założeniem projektu jest też dopasowanie systemu do specyfiki lokalnej – zarówno w obszarze procesów biznesowych spółki, jak i polskich wymagań prawnych. Wszędzie tam, gdzie modyfikacja korporacyjnego wzorca SAP nie jest konieczna (lub biznesowo uzasadniona), pierwszeństwo będzie miał standard korporacyjny.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się na początku kwietnia br. Pierwszy etap jest realizowany w Poznaniu i w centrali koncernu – w Jasper, w stanie Indiana, we współpracy z amerykańskim zespołem wdrożeniowym, gdzie pracownicy poznańskiego zakładu Kimball Electronics Poland i konsultanci BCC poznają korporacyjny wzorzec SAP. W kolejnym etapie projektu polsko-amerykańskie zespoły wdrożeniowe, wspólnie z konsultantami BCC, zweryfikują koncepcję korporacyjną pod kątem specyfiki prawnej i uwarunkowań biznesowych polskiej spółki. Określą także wymagania dotyczące konfiguracji systemu SAP i koniecznych rozszerzeń jego funkcjonalności.

Prace konfiguracyjne będą realizowane przez amerykańską część zespołu wdrożeniowego, natomiast BCC zajmie się w kolejnych etapach wdrożenia specyfikacją wymaganych modyfikacji, szkoleniami kluczowych użytkowników systemu SAP oraz przygotowaniem polskiej wersji dokumentacji (dotyczącej koncepcji systemu oraz instrukcji dla użytkowników), a także zapewni wsparcie firmy w trakcie i bezpośrednio po starcie produktywnym systemu.

Kimball Electronics Poland rozpocznie korzystanie z systemu SAP w lutym 2005 roku.

„Przeprowadzenie tak złożonego przedsięwzięcia wymaga wsparcia partnera wdrożeniowego, który zna nie tylko specyfikę tego typu projektów, ale też lokalne uwarunkowania prawne i biznesowe. Zdecydowaliśmy się na wybór BCC, bo ich konsultanci mają spore doświadczenie we wdrożeniach SAP w Polsce. Wspierali również ponad 20 międzynarodowych korporacji w przedsięwzięciach podobnych do naszego” – powiedział Przemysław Krasiński, Kierownik Projektu ze strony Kimball Electronics Poland.

http://www.bcc.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top