Bi.COM i BPSC na Kasprowym Wierchu

Firma BI.COM. S.A. dokonała wyboru zintegrowanego sytemu informatycznego klasy MRP II/ERP dla Polskich Kolei Linowych S.A. z Zakopanego. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazał się pakiet wspomagający zarządzanie Impuls BPSC uzupełniony o moduł Plan 9000 firmy 4TECH i stworzony specjalnie dla PKL Moduł Rezerwacji Biletów. Kontrakt z PKL jest pierwszym podpisanym przez Bi.COM. S.A. w ramach współpracy partnerskiej z firmą BPSC S.A.

Umowa zawarta przez BI.COM. S.A. z Polskimi Kolejami Linowymi obejmuje dostawę, wdrożenie, szkolenia i serwis systemu wspomagającego zarządzanie Impuls BPSC wraz z modułem Plan9000 firmy 4TECH. Kontrakt zakłada również dostawę i przygotowanie infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania systemu. Podpisanie umowy wdrożeniowej poprzedzone zostało analizą przedwdrożeniową. Wdrożenie systemu Impuls BPSC prowadzone jest przez zespół konsultantów BI.COM.S.A. i BPSC.

Polskie Koleje Linowe S.A. zakupiły następujące moduły systemu Impuls BPSC: Finanse Księgowość Koszty, Kadry Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Dystrybucja oraz Remonty Plan 9000 4TECH. Specjalnie dla PKL BPSC przygotowało także zintegrowany z system Impuls BPSC „Moduł Rezerwacji Biletów”, usprawniający rezerwację biletów w kasie przedsprzedaży.

Zakup systemu Impuls BPSC jest dla PKL S.A. ważnym elementem modernizacji biznesu i tworzenia nowej jakości w zakresie standardów organizacyjnych. System ma doprowadzić do ujednolicenia oraz usprawnienia gromadzenia i przetwarzania informacji w całej firmie. Sprawne dostarczanie danych o bieżącym stanie biznesu będzie miało kluczowe znaczenie dla podejmowania przez zarząd i kierownictwo właściwych decyzji szczebla taktycznego i strategicznego.

Wdrożenie „Modułu Rezerwacji Biletów” usprawni proces sprzedaży i rezerwacji biletów na wszystkich liniach kolejki. Aplikacja umożliwi m.in. szybki dostęp do informacji o wolnych miejscach, łatwe wprowadzanie rezerwacji na wybrany przejazd, tworzenie list oczekujących i rejestrację odebranych biletów. Moduł korzysta z danych zawartych w systemie Impuls BPSC, m.in. z katalogu kontrahentów. Dzięki temu np. faktury wystawiane klientowi są natychmiast przekazywane do aplikacji finansowo – księgowych i dystrybucyjnych pakietu.

Prace wdrożeniowe przebiegają prawidłowo, a końcowy odbiór systemu przewidywany jest na maj 2003.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry