BOC Gazy wdrożyło oprogramowanie TETY

Spółka BOC Gazy zakończyła wdrożenie TETA_Personel. Projekt został zrealizowany w ciągu trzech miesięcy – w terminie przewidzianym harmonogramem. Wykorzystano w nim architekturę trójwarstwową, która zapewnia sprawną obsługę przez użytkowników w rozproszonej strukturze terytorialnej. Z aplikacją pracuje obecnie sześć oddziałów firmy, a docelowo również jedenaście centrów dystrybucyjnych. Klient zakupił także ePersonel, dodatkowe narzędzie intranetowe, które zapewnia pracownikom organizacji samodzielny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych kadrowo-płacowych.

Od samego początku prac dla klienta bardzo ważne były funkcje zarządzania personelem, które obejmują prowadzenie bazy ofert pracy, zarządzanie szkoleniami, ocenę okresową pracowników i planowanie ścieżek kariery. „Wdrożenie tego modułu to de facto wyposażenie klienta w elastyczne narzędzia i wyjaśnienie mu zasad korzystania z nich. On decyduje o sposobie ich zastosowania. Obecnie spółka BOC Gazy przygotowuje schemat procesów HR, które będzie realizowała przy pomocy aplikacji TETY.” – wyjaśnia Magdalena Jędrzejewska, Menedżer ds. Realizacji Kontraktów w TETA S.A.

Decyzja o wymianie posiadanego oprogramowania kadrowo-płacowego zapadła w 1999 roku. Spółka BOC Gazy wybrała wówczas dostawcę i rozpoczęła wdrożenie aplikacji płacowej Oracle HR. Po dwóch latach prace zostały wstrzymane i kiedy w październiku 2001 roku otrzymała ofertę TETY, zdecydowała się z niej skorzystać.

Początkowo użytkownicy podchodzili do systemu z pewną rezerwą, nie do końca wierząc, że założony harmonogram może zostać zrealizowany. Jednak, jak mówi Marek Tynenski, Dyrektor Działu IM, „obawy topniały wraz z upływem czasu. Jeśli prace przebiegają sprawnie, nie trzeba po kilka razy testować tych samych elementów systemu i szybko przechodzimy do kolejnych etapów, to naturalne jest, że wśród użytkowników przeważają pozytywne nastroje.”

Szefowie obu zespołów zgodnie twierdzą, że wdrożenie było przeprowadzone wzorowo, w dużej mierze dzięki sprawnej współpracy pomiędzy zespołami. Istotna była tu świadomość, że powodzenie zależy od wysiłków obu stron.

By poprawić jakość i szybkość pracy z aplikacją zastosowano w niej trójwarstwową architekturę i technologię Citrix MetaFrame. Stacje robocze łączą się z serwerem aplikacji i za jego pośrednictwem wykonują operacje na serwerze bazy danych.

http://www.boc.com.pl
http://www.teta.com.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top