Certyfikat CIMA

Według raportu „Edukacja dla Pracy” Programu ONZ (UNDP), polski system kształcenia nie dotrzymuje kroku potrzebom rynku pracy. Tylko słuchacze kierunków ekonomicznych to blisko 22 proc. wszystkich studentów. Absolwenci muszą szukać dodatkowych możliwości kształcenia oraz zdobywania doświadczenia. Sposobem na wybicie się ponad przeciętność w tak konkurencyjnej grupie są profesjonalne kwalifikację zawodowe, nadawane przez międzynarodowe organizacje.
Młode wilki głodne biznesu – Pokolenie ambitnych, pełnych aspiracji absolwentów ekonomii, to konkurencja, z którą każdy finansista powinien się liczyć. Jednak same studia, nawet na prestiżowych uczelniach, często zapewniają jedynie teoretyczne przygotowanie i nie pozwalają dynamicznie wejść na rynek pracy. Pracodawcy czekają na więcej. „Zarówno w dużych, międzynarodowych korporacjach, jak i w krajowych firmach możemy zaobserwować zjawiska, z których wynika, iż mniejsze znaczenie odgrywają umiejętności teoretyczne, związane z transakcjami i raportowaniem, a bardziej znaczące stają się umiejętność praktycznej współpracy biznesowej oraz działania budujące wartość firmy. Pracodawcy, zamiast skupiać się na mierzeniu wyników i sukcesów, potrzebują pracowników, którzy mogą się do nich przyczynić” – twierdzi Thierry Iovane z Instytutu Księgowych Zarządczych (CIMA), organizującego profesjonalne kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów.

As w rękawie- Studenci i absolwenci, którzy chcą zaistnieć na konkurencyjnym rynku finansowym muszą nauczyć się umiejętnie planować i zarządzać swoją karierą oraz dostosować ambicje do możliwości i potrzeb rynku. Natomiast pracodawcy coraz częściej szukają ludzi, którzy wykształcenie uzupełniają dodatkowo profesjonalnymi kwalifikacjami zawodowymi, nadawanymi przez niezależne międzynarodowe instytucje. Zainteresowani ekonomiści mogą ubiegać się o międzynarodowe kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości zarządczej (CIMA), finansów i audytu (ACCA), bankowości (CFA) oraz marketingu (CIM). Programy te odbywają się w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na Business English. To dodatkowo procentuje na międzynarodowym rynku pracy.

Ze wszystkich kwalifikacji finansowych CIMA ma największe zastosowanie w biznesie. Kształci zawodowców, którzy sprawdzili się w praktycznych sytuacjach biznesowych, przez co potrafią wykorzystać swoje umiejętności w wielu obszarach i rolach. Osoby związane z CIMA sięgają ponad księgowość – używają swych umiejętności do tworzenia analiz, do wspomagania podejmowania decyzji, tworzenia wartości i zarządzania ryzykiem. Takie kwalifikacje zawodowe pozwalają polskim finansistom legitymować się wiedzą i umiejętnościami takimi samymi jakie posiadają ich koledzy z innych krajów. Pozwala to na aktywne uczestnictwo nie tylko w polskiej rzeczywistości biznesowej, ale również na rynkach światowych.

Egzaminy w ramach międzynarodowych certyfikatów mają w większości formę case studies, opierającą się na autentycznych przykładach z działalności firm istniejących na rynku. Stąd praktyczne umiejętności studenta. „Poszukiwałam kwalifikacji, które kładą nacisk na strategiczne myślenie, podejmowanie decyzji, a także praktyczne wykorzystanie wiedzy finansowej, dlatego też mój wybór padł na CIMA. Dużą satysfakcję przynosi mi możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy”- komentuje Katarzyna Gospoś, która pracuje na stanowisku Kontrolera Finansowego w międzynarodowej firmie Schenck Process, producenta i dystrybutora urządzeń ważących i dozujących. Egzaminy odbywają się na całym świecie w tym samym terminie z tego samego zakresu materiału, poprzez identyczne testy. To gwarantuje jasność kwalifikacji i równość szans na zagranicznym rynku pracy. „Na efekty zawodowe, wynikające z podniesienia swoich kwalifikacji nie musiałam długo czekać. Po czterech latach pracy w polskim oddziale Schenck Process, przenoszę się do australijskiego oddziału firmy. Przeprowadzka na szczęście nie przeszkodzi mi w kontynuowaniu nauki. Następne egzaminy kwalifikacyjne będę zdawała już z Australii – dodaje Katarzyna Gospoś.

Kto na tym korzysta? – Podnoszenie przez finansistę kwalifikacji zawodowych niesie pożytek nie tylko samemu zainteresowanemu. Rośnie jego wartość na rynku, bowiem zyskuje on wyższy status zawodowy w oczach pracodawcy, klientów i współpracowników. Od tej chwili nie tylko więcej potrafi, ale też ma prawo więcej oczekiwać. Wyższe zarobki czy możliwość awansu to tylko niektóre z korzyści. „Ja jestem dopiero na początku drogi do uzyskania ostatecznego międzynarodowego certyfikatu TOPCIMA, a już teraz mam bardzo samodzielne i odpowiedzialne stanowisko w strukturach finansów” – mówi Karolina Wojdyła, Senior Business Analyst w Unilever Polska. Z firma związana jest od trzech lat. Zaczynała tam jako stażystka w dziale finansowym, jednocześnie studiując na Akademii Ekonomicznej. Już po roku pracy, przełożeni widząc wyniki Karoliny, zaproponowali jej podniesienie kwalifikacji, poprzez przystąpienie do egzaminów CIMA. „Taka inwestycja w wybranych pracowników to u nas stała praktyka – dodaje Karolina Wojdyła.

Światowi pracodawcy cenią wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Chcą zatrudniać fachowców, posiadających rozszerzone umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi biznesowych i komunikacji. Praktyka inwestowania w wybranych pracowników, popularna w dużych przedsiębiorstwach, pozwala podnosić kwalifikacje kadry oraz poziom funkcjonowania firmy. Finansowy specjalista z międzynarodowym certyfikatem to chętnie zatrudniany w światowym biznesie pracownik. Warto o tym pamiętać wytyczając ścieżkę swej własnej zawodowej kariery.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top