CIO oraz CA badają trendy w zarządzaniu IT w Polsce

Ciąg dalszy centralizacji IT, wzrost znaczenia bezpieczeństwa, nadmierna złożoność systemów IT, brak rzetelnych mierników efektywności działań IT – to główne wnioski płynące z przeprowadzonego badania.
CIO Magazyn Dyrektorów IT oraz firma CA w lutym i w marcu 2007
r. przeprowadziły badanie dotyczące podstawowych obszarów pracy wśród polskich dyrektorów IT. Wśród najchętniej komentowanych były wyzwania, jakie ankietowani zakładają sobie na najbliższy rok.

Jak pokazują wyniki, postawią oni głównie na zapewnienie bezpieczeństwa oraz nadążanie za zachodzącymi zmianami. Warto też podkreślić, że tegoroczne priorytety różniły się od zeszłorocznych planów. W ubiegłym roku na pierwszym miejscu znajdowała się standaryzacja (72%) na drugim zaś bezpieczeństwo (50%), dzisiaj zagadnienia te zamieniły się miejscami. „Trudno z całą pewnością powiedzieć, dlaczego w tym roku bezpieczeństwo tak wyraźnie wystrzeliło w górę wśród priorytetów polskich szefów IT” – zastanawia się Robert Jesionek, redaktor naczelny CIO Magazynu Dyrektorów IT – „Mogło mieć na to wpływ kilka kwestii, m.in. kolejne spektakularne wpadki w zakresie bezpieczeństwa wśród dużych banków”.

Ważnych informacji w tym zakresie udzielają też sami ankietowani. Szefowie IT
w Polsce uważają, że zwiększanie bezpieczeństwa jest niekończącym się procesem, na który wg 88% badanych trzeba przeznaczać nawet do 20% budżetu. Stworzenie w 37% badanych firm stanowiska dyrektora ds. bezpieczeństwa jest potwierdzeniem wagi, jaką te firmy przykładają do budowania polityki bezpieczeństwa. Andrzej Molski, Dyrektor Zarządzający CA, podkreśla znaczenie tego trendu, powołując się na badania dotyczące coraz większej potrzeby kontrolowania ryzyka IT, które pozostawione samo sobie paraliżuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa. „Ochrona kluczowych zasobów to,
w dobie stale rosnącej liczby zagrożeń, jedno z najważniejszych zadań działu IT
w firmie” – podsumowuje Dyrektor Zarządzający CA.

Niezależnie od tego, co się mówi, potwierdza się fakt, że IT jest w całości centralizowane. W przeprowadzonym badaniu 66% ankietowanych potwierdziło tę tezę. Andrzej Molski podkreśla, że rozwiązania usprawniające centralizację pozwalają obniżać koszty przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi (tzw. tworzenie centrum kompetencyjnego). Dzięki wprowadzeniu centralnego modelu zarządzania aż 77% menadżerów IT, posiada całkowite rozeznanie w zasobach IT swojej organizacji.  Niepokojący jest jednak fakt, że na pytanie „Czy złożoność jest wrogiem dyrektora IT?”, ponad połowa badanych (54%) odpowiedziała „nie”. Rosnąca złożoność systemów IT oraz idące w ślad za nią problemy w zarządzaniu zadeklarowało aż 87% badanych. „Dane te pozwalają wnioskować, że wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań nie idzie w parze z uproszczeniem struktury IT. Może to oznaczać, że taka sytuacja jest częścią ich pracy i została zaakceptowana jako stałe ryzyko operacyjne” – analizuje Andrzej Molski.

Negatywnych tendencji można się natomiast dopatrzyć w tym, że tylko 45% ankietowanych posiada mierniki wydajności. Choć zgodnie z deklaracjami 64% ankietowanych ma się to zmienić w najbliższym czasie, to aż 46% badanych nie będzie wiązało ewentualnych umów z własnymi celami biznesowymi. „Z jakiegoś powodu określanie sztywnych parametrów jest niedocenianym elementem procesu zarządzania usługami IT” – zastanawia się Andrzej Molski –  „Może to wynikać z tego, że skonstruowanie takiej umowy oraz precyzyjne zdefiniowanie parametrów, jak i późniejsze egzekwowanie poczynionych ustaleń, jest na tyle trudne, że wiele osób po prostu odpuszcza sobie ten temat”.

„Przeprowadziliśmy to badanie już po raz drugi – mówi Robert Jesionek, redaktor naczelny CIO – I po raz drugi widać z niego, że polski szef IT tylko w kilku procentach (w tym roku 5%) jest członkiem zarządu. Można mniemać, że to dowód na to, iż polskie organizacje nie dość doceniają rolę IT i jest w tym sporo prawdy. Jeśli dodatkowo, w strukturze firmy dyrektor IT podlega dyrektorowi ds. finansów, to stąd już tylko krok do traktowania IT wyłącznie jako centrum kosztów. Wbrew pozorom takie zgubne w konsekwencjach myślenie nie jest dziś w Polsce rzadkością” – podsumowuje.

www.ca.com/pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top