Columbus Energy S.A. podpisuje umowę z Nest Bank

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała umowę współpracy z Nest Bank S.A., na mocy której bank zobowiązał się do finansowania klientów Spółki. Podpisana umowa pozwoli Emitentowi realizować założenia przyjętej strategii rozwoju.

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała umowę współpracy z Nest Bank S.A., na mocy której bank zobowiązał się do finansowania klientów Spółki. Podpisana umowa pozwoli Emitentowi realizować założenia przyjętej strategii rozwoju.

Columbus Energy S.A. podpisuje umowę z Nest Bank 1Columbus Energy S.A. podpisała w dniu 06.03.2017 r. z Nest Bank S.A. umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązał się finansować klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej. Przedmiotowa umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów podpisanych z jej klientami. Zawarcie umowy z Nest Bank S.A. stanowi pierwszy etap zaangażowania we współpracę, polegający na współfinansowaniu klientów oraz jest kontynuacją podpisanego w grudniu 2016 r. przez obie strony listu intencyjnego. Dzięki pozyskaniu partnera finansowego Columbus Energy S.A. będzie mógł realizować przyjęty plan rozwoju sprzedaży swojego produktu montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach „Abonamentu na Słońce”.

Pracowaliśmy nad konstrukcją współpracy od wielu miesięcy. Z naszej perspektywy ta umowa to pierwszy etap współpracy, który spowoduje uruchomienie współfinansowania zakupu przez Klienta Abonamentu Na Słońce, gdzie NEST BANK i Columbus Energy współfinansują zakup instalacji. Pracujemy już nad następnym etapem współpracy, który w przeciągu 2-3 miesięcy powinien się zamienić na kolejne porozumienie. Potem pozostanie ostatnia kwestia zapisana w liście intencyjnym z grudnia 2016 r., tj. próba przymierzenia się do odsprzedaży wierzytelności już wygenerowanych i działających na dachach naszych klientów instalacji. Dla Columbus Energy to kamień milowy, który poprawi cashflow, wyniki finansowe i co najważniejsze zbliża nas do realizacji prognoz finansowych. Jest to również element strategii, którą realizujemy aktualnie zgodnie z planem.” – wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Spółka w 2016 r. wypracowała na poziomie jednostkowym zysk netto w kwocie ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 8.511 tys. zł. Pod koniec ub. roku rozpoczęte zostały montaże instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania klientów indywidualnych. Columbus Energy S.A. w grudniu 2016 r. przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz nowe prognozy finansowe, co było związane z wejściem w finalny etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych nowego produktu – „Abonament na Słońce”, którego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Do końca 2020 r. Spółka zamierza zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych oraz osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r.

Tylko Columbus Energy proponuje dzisiaj właścicielowi domu jednorodzinnego finansowanie fotowoltaiki, gdzie z oszczędności spłaca całość inwestycji w ramach abonamentu. To daje nam na tyle dużą przewagę nad rynkiem, że możemy się rozwijać, zwiększać sprzedaż i budować kolejne oddziały w Polsce. Klienci przyjęli ten produkt z entuzjazmem, wiedząc, że nie jest to zwykła umowa kredytowa, a jest to abonament, w którym nie dołożą złotówki przez lata użytkowania instalacji. To proste. Skoro najniższy abonament wynosi 119 zł miesięcznie, a oszczędności już w pierwszym roku przekroczą 1500 zł to dlaczego ktoś nie chciałby mieć takiego urządzenia?” – zakończył Prezes Zieliński.

Głównym celem dla Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka chce również przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie, co ma nastąpić już w 2017 r. Emitent począwszy od 2018 r. planuje przeznaczać do 50% wypracowywanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Columbus Energy S.A. zamierza stać się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi energetyczne w zakresie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła, a także termomodernizacji, czyli wizja dla tzw. Ery Energetyki Rozproszonej. Spółka chce łączyć te usługi z ich długoterminowym finansowaniem oraz stale rozbudowywać swoją ofertę o nowe produkty i nowe segmenty ich odbiorców.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top